Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
HĐND tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 10: Thông qua Nghị quyết quy định các nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

HĐND tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 10: Thông qua Nghị quyết quy định các nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

30/07/2019

HĐND tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 10: Thông qua Nghị quyết quy định các nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất ống gió xoắn dạng tròn”

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất ống gió xoắn dạng tròn”

30/07/2019

Khuyến công Bình Dương nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất ống gió xoắn dạng tròn”
Sở Công thương Bình Dương tham gia Hội chợ Công thương khu vực phía Nam năm 2019 tại thành phố Vũng Tàu

Sở Công thương Bình Dương tham gia Hội chợ Công thương khu vực phía Nam năm 2019 tại thành phố Vũng Tàu

19/07/2019

Sở Công thương Bình Dương tham gia Hội chợ Công thương khu vực phía Nam năm 2019 tại thành phố Vũng Tàu
Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019

18/07/2019

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ X năm 2019
Bình Dương ưu tiên phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Bình Dương ưu tiên phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

18/07/2019

Bình Dương ưu tiên phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ
Bộ Công Thương: Hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn qua chính sách khuyến công

Bộ Công Thương: Hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn qua chính sách khuyến công

02/07/2019

Bộ Công Thương: Hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn qua chính sách khuyến công
Sở Công thương: Phát huy hiệu quả tích cực từ “vốn mồi” kinh phí khuyến công

Sở Công thương: Phát huy hiệu quả tích cực từ “vốn mồi” kinh phí khuyến công

07/06/2019

Sở Công thương: Phát huy hiệu quả tích cực từ “vốn mồi” kinh phí khuyến công
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tại tỉnh Ninh Thuận.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tại tỉnh Ninh Thuận.

30/05/2019

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công tại tỉnh Ninh Thuận.
Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công tại huyện Dầu Tiếng

Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công tại huyện Dầu Tiếng

20/05/2019

Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công tại huyện Dầu Tiếng
Bộ Công Thương: Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Bộ Công Thương: Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

14/05/2019

Bộ Công Thương: Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Thống kê truy cập

Đang truy cập:147

Tổng truy cập: 126398