Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Trung tâm Khuyến công Bình Dương tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ đầu tư lò gas con thoi 80m3 trong sản xuất gốm sứ”

Trung tâm Khuyến công Bình Dương tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ đầu tư lò gas con thoi 80m3 trong sản xuất gốm sứ”

11/10/2016

Trung tâm Khuyến công Bình Dương tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ đầu tư lò gas con thoi 80m3 trong sản xuất gốm sứ”
Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công tại Huyện Dầu Tiếng

Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công tại Huyện Dầu Tiếng

29/09/2016

Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công tại Huyện Dầu Tiếng
Trung tâm Khuyến công tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (lớp 2)

Trung tâm Khuyến công tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (lớp 2)

21/09/2016

Trung tâm Khuyến công tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (lớp 2)
Khai giảng khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp 2016”

Khai giảng khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp 2016”

15/09/2016

Khai giảng khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp 2016”
Trung tâm Khuyến công Bình Dương tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Bạc Liêu năm 2016

Trung tâm Khuyến công Bình Dương tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Bạc Liêu năm 2016

14/09/2016

Trung tâm Khuyến công Bình Dương tham gia Hội chợ Công nghiệp – Thương mại Bạc Liêu năm 2016
Mời tham dự Hội thảo “Sản xuất sạch hơn với Tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016”

Mời tham dự Hội thảo “Sản xuất sạch hơn với Tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016”

12/09/2016

Mời tham dự Hội thảo “Sản xuất sạch hơn với Tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016”
Nghiệm thu dự án Hỗ trợ thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng

Nghiệm thu dự án Hỗ trợ thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng

31/08/2016

Nghiệm thu dự án Hỗ trợ thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng
Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công tại Thị xã Tân Uyên

Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công tại Thị xã Tân Uyên

31/08/2016

Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công tại Thị xã Tân Uyên
Khai mạc Triển lãm - Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ 2016

Khai mạc Triển lãm - Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ 2016

29/08/2016

Khai mạc Triển lãm - Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ 2016
Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ VII năm 2016

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ VII năm 2016

29/07/2016

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ VII năm 2016