Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Hội nghị tổng kết hoạt động Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Bình Dương năm 2016

Hội nghị tổng kết hoạt động Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Bình Dương năm 2016

15/12/2016

Hội nghị tổng kết hoạt động Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Bình Dương năm 2016
Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo Người quản lý năng lượng năm 2016

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo Người quản lý năng lượng năm 2016

09/12/2016

Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo Người quản lý năng lượng năm 2016
Trung tâm Khuyến công Bình Dương tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án “Hỗ trợ đầu tư máy lắp ráp Đi-ốt phát sáng lên bo mạch trong sản xuất thiết bị điện”

Trung tâm Khuyến công Bình Dương tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án “Hỗ trợ đầu tư máy lắp ráp Đi-ốt phát sáng lên bo mạch trong sản xuất thiết bị điện”

07/12/2016

Trung tâm Khuyến công Bình Dương tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án “Hỗ trợ đầu tư máy lắp ráp Đi-ốt phát sáng lên bo mạch trong sản xuất thiết bị điện”
Đẩy mạnh hoạt động Khuyến công thông qua nâng cao công tác thông tin tuyên truyền chính sách.

Đẩy mạnh hoạt động Khuyến công thông qua nâng cao công tác thông tin tuyên truyền chính sách.

07/12/2016

Đẩy mạnh hoạt động Khuyến công thông qua nâng cao công tác thông tin tuyên truyền chính sách.
Hội thảo tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ

Hội thảo tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ

05/12/2016

Hội thảo tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ
Sở Công Thương Bình Dương: tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm công tác khuyến công tại Bình Định

Sở Công Thương Bình Dương: tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm công tác khuyến công tại Bình Định

28/11/2016

Sở Công Thương Bình Dương: tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm công tác khuyến công tại Bình Định
Trung tâm Khuyến công Bình Dương tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tại tỉnh Bến Tre năm 2016

Trung tâm Khuyến công Bình Dương tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tại tỉnh Bến Tre năm 2016

25/11/2016

Trung tâm Khuyến công Bình Dương tham gia Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tại tỉnh Bến Tre năm 2016
Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công trên địa bàn Huyện Bàu Bàng

Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công trên địa bàn Huyện Bàu Bàng

31/10/2016

Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công trên địa bàn Huyện Bàu Bàng
Nghiệm thu dự án hỗ trợ thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng

Nghiệm thu dự án hỗ trợ thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng

18/10/2016

Nghiệm thu dự án hỗ trợ thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng
Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công tại Thị xã Thuận An

Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công tại Thị xã Thuận An

17/10/2016

Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công tại Thị xã Thuận An