Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tìm kiếm nội dung hỏi đáp

Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.
Thêm mới
Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Đề án khuyến công là gì?

 • Tác giả: sda

 • 17-09-2020 11:23

Đề án khuyến công là gì?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 24-09-2020 15:08

Phòng Khuyến côngTrả lời:

Đề án khuyến công là đề án được lập để triển khai một hoặc một số nội dung hoạt động khuyến công quy định tại Điều 4 Nghị định này. Đề án khuyến công có mục tiêu, nội dung và đối tượng thụ hưởng, có thời gian thực hiện và kinh phí xác định.

Kế hoạch khuyến công là gì?

 • Tác giả: àd

 • 17-09-2020 11:22

Kế hoạch khuyến công là gì?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 24-09-2020 15:08

Phòng Khuyến côngTrả lời:

Kế hoạch khuyến công là tập hợp các đề án, nhiệm vụ khuyến công hàng năm, trong đó đưa ra tiến độ, dự kiến kết quả cụ thể cần đạt được nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình khuyến công quốc gia từng giai đoạn. Kế hoạch khuyến công quốc gia do Bộ Công Thương phê duyệt; kế hoạch khuyến công địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Chương trình khuyến công địa phương là gì?

 • Tác giả: sqa

 • 17-09-2020 11:20

Chương trình khuyến công địa phương là gì?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 24-09-2020 15:08

Phòng Khuyến côngTrả lời:

Chương trình khuyến công địa phương là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về hoạt động khuyến công địa phương trong từng giai đoạn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhằm mục tiêu khuyến khích phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội, lao động tại địa phương.

Chương trình khuyến công quốc gia là gì?

 • Tác giả: q

 • 17-09-2020 11:19

Chương trình khuyến công quốc gia là gì?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 24-09-2020 15:08

Phòng Khuyến côngTrả lời:

Chương trình khuyến công quốc gia là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về hoạt động khuyến công quốc gia và địa phương trong từng giai đoạn (thường là 05 năm) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm mục tiêu khuyến khích phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội, lao động ở các địa phương.

Thế nào là chính sách khuyến công?

 • Tác giả: T

 • 17-09-2020 11:18

Thế nào là chính sách khuyến công?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 24-09-2020 15:08

Phòng Khuyến côngTrả lời:

Chính sách khuyến công là các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (gọi chung là hoạt động khuyến công).

Một số hình thức khuyến mại mang tính may rủi điển hình? Thể lệ mẫu của các chương trình khuyến mại?

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:49

Một số hình thức khuyến mại mang tính may rủi điển hình? Thể lệ mẫu của các chương trình khuyến mại?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Các hình thức khuyến mại mang tính may rủi thường được các thương nhân thực hiện như:

- Cào xác định trúng thưởng;

- Quay số xác định trúng thưởng;

- Rút thăm xác định trúng thưởng;

- Mở nắp (bao bì) xác định trúng thưởng;

- Ghép hình xác định trúng thưởng;

- Nhắn tin tham gia rút thăm (quay số) xác định trúng thưởng….

a) Thể lệ chương trình khuyến mại cho các hình thức khuyến mại phải đăng ký về cơ bản cần có các nội dung sau:

- Tên chương trình khuyến mại: (Tên chương trình phải bằng tiếng Việt. Trường hợp có tên tiếng nước ngoài thì phải được đăng tải kèm theo với tên bằng tiếng Việt)

- Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: (nêu rõ tên, ký hiệu cụ thể từng loại hàng hóa /dịch vụ khuyến mại)

- Thời gian khuyến mại: (không được vượt quá 90 ngày)

- Hình thức khuyến mại: (Cào/rút thăm/quay số… xác định trúng thưởng)

- Cơ cấu giải thưởng: (chi tiết nội dung và mã ký hiệu từng giải thưởng; quy định rõ giải thưởng có được quy đổi thành tiền mặt hay không).

- Cách thức tham gia chương trình: quy định các điều kiện cụ thể để khách hàng được tham gia chương trình khuyến mại; quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại.

- Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:

+ Tổng số lượng bằng chứng xác định trúng thưởng dự kiến phát hành trong chương trình khuyến mại (quy định rõ số lượng và tỷ lệ trúng thưởng) + Đặc điểm của bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có)

+ Tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng

- Cách thức đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại: (đưa kèm theo sản phẩm khuyến mại hay được đặt bên trong bao bì/vỏ/hộp đựng sản phẩm khuyến mại hay đính/gắn kèm sản phẩm…)

- Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: (quy định rõ thời gian, địa điểm tổ chức xác định khách hàng trúng thưởng; Cách thức xác định khách hàng trúng thưởng các giải thưởng của chương trình)

- Thông báo trúng thưởng: (quy định rõ về cách thức, thời hạn thông báo trúng thưởng đến cho khách hàng hoặc cách thức, thời hạn khách hàng trúng thưởng phải thông báo trúng thưởng đến Công ty)

- Thời gian, địa điểm và cách thức trao thưởng: (quy định rõ thời gian và địa điểm, cách thức trao thưởng; thời gian, địa điểm và cách thức trao thưởng cần đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc nhận giải thưởng)

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: thời hạn cuối cùng thương nhân có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng (không được vượt quá 30 ngày kể từ khi kết thúc chương trình khuyến mại).

- Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại: quy định rõ người liên hệ, địa chỉ, số điện thoại,…

- Trách nhiệm thông báo: quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại, thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng.

- Các quy định khác:

+ Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia hoặc không được tham gia chương trình khuyến mại.

+ Trách nhiệm của người tham gia chương trình đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, kể cả thuế thu nhập không thường xuyên.

+ Ý định sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo.

+ Qui định về trách nhiệm của thương nhân trong khâu in ấn và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại.

+ Trách nhiệm của thương nhân trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp….

b) Đối với một số hình thức khuyến mại cần chú ý những nội dung sau:

- Cào xác định trúng thưởng:

+ Về cách thức xác định trúng thưởng: quy định rõ khách hàng phải cào vào phần nào, nội dung xác định trúng thưởng cụ thể tương ứng với từng loại giải thưởng, thẻ cào không trúng thưởng thì có nội dung như thế nào; phần nội dung xác định trúng thưởng được quy định trong bản thể lệ chương trình khuyến mại phải trùng khớp với nội dung trúng thưởng trên mẫu thẻ/vé cào.

+ Về thông báo trúng thưởng : quy định cách thức và thời hạn khách hàng phải thông báo trúng thưởng về cho Công ty.

- Quay số xác định trúng thưởng:

+ Về bằng chứng xác định trúng thưởng: Mô tả chi tiết mã số cấp cho khách hàng (bao gồm bao nhiêu ký tự, bao nhiêu chữ số hay chữ cái).

+ Về cách thức xác định trúng thưởng: quy định rõ cách thức quay số.

+ Về thông báo trúng thưởng: quy địn rõ thời hạn và cách thức Công ty thông báo đến các khách hàng trúng thưởng.

- Rút thăm xác định trúng thưởng: Tương tự như quay số xác định trúng thưởng.

- Mở nắp (bao bì/chai/hộp đựng sản phẩm) xác định trúng thưởng:

+ Hình thức khuyến mại: Nêu chính xác theo cách thức xác định trúng thưởng.

+ Cách thức xác định trúng thưởng: quy định rõ việc xác đinh trúng thưởng như thế nào, được thực hiện ở phần nào của nắp lon/chai/… (bao bì); chi tiết nào hoặc nội dung nào ở trên nắp lon/chai/…(bao bì) quy định trúng thưởng giải thưởng nào tương ứng (nội dung trúng thưởng phải trùng khớp với mẫu nắp lon/chai/… (bao bì) trúng thưởng).

Việc bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn ngƣời trao thƣởng theo thể lệ và giải thƣởng đã công bố thƣơng nhân phải thực hiện nhƣ thế nào?

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:42

Việc bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn ngƣời trao thƣởng theo thể lệ và giải thƣởng đã công bố thƣơng nhân phải thực hiện nhƣ thế nào?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố phải tuân thủ quy định tại Điều 11 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP:

- Nội dung của phiếu dự thi phải bao gồm các thông tin liên quan được quy định tại Điều 97 Luật Thương mại.

- Nội dung của chương trình thi không được trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Việc tổ chức thi và mở thưởng phải được tổ chức công khai, có sự chứng kiến của đại diện khách hàng và phải được thông báo cho Sở Thương mại nơi tổ chức thi, mở thưởng.

- Thương nhân thực hiện khuyến mại phải tổ chức thi và trao giải thưởng theo thể lệ và giải thưởng mà thương nhân đã công bố. Trước khi thực hiện khuyến mại theo hình thức này, thương nhân phải gửi văn bản thông báo thực hiện khuyến mại theo mẫu KM-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC. Trình tự, thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Ví dụ: Một Công ty thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức cứ mỗi khách hàng khi mua 1 sản phẩm khuyến mại của Công ty sẽ nhận được 01 phiếu tham dự chương trình. Trên phiếu tham dự chương trình khách hàng nhận được sẽ có 10 câu hỏi liên quan đến các sản phẩm và thông tin của Công ty. Khách hàng trả lời đúng cả 10 câu hỏi sẽ nhận được giải đặc biệt của chương trình, khách hàng trả lời đúng 9/ 10 câu hỏi sẽ nhận được giải nhất, khách hàng trả lời đúng 8/ 10 câu hỏi sẽ nhận được giải nhì… Việc xác định khách hàng có nhận được các giải thưởng của chương trình hay không và nhận được giải thưởng như thế nào sẽ căn cứ vào thể lệ chương trình đã được quy định sẵn và công bố công khai trước, trong và sau khi chương trình bắt đầu được Công ty triển khai thực hiện.

Qui định về giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại trong thời gian khuyến mại?

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:40

Qui định về giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại trong thời gian khuyến mại?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

- Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP đã quy định “Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định này.” Như vậy, quy định về hạn mức giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại này sẽ được áp dụng trong các trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại theo một trong ba hình thức khuyến mại sau: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó hoặc hình thức Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc hình thức Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền, có kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP đã quy định “Tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ dùng đế khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Điều 7 Nghị định này.” Như vậy, quy định về hạn mức tổng giá trị vật chất dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại này sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại, chỉ trừ trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại theo hình thức Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

Qui định về giá sản phẩm khuyến mại trong thời gian khuyến mại?

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:37

Qui định về giá sản phẩm khuyến mại trong thời gian khuyến mại?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Giá sản phẩm khuyến mại trong thời gian khuyến mại là giá mua bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại. Đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc một số lĩnh vực được Nhà nước quy định mức giá cụ thể, khung giá hoặc mức giá tối đa, mức giá tối thiểu (lĩnh vực điện, thông tin di động, đất đai…) thì giá bán các loại hàng hóa dịch vụ đó trong thời gian khuyến mại vẫn phải tuân thủ đúng theo quy định của Nhà nước

Hàng hóa dịch vụ khuyến mại, hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại?

 • Tác giả: p

 • 15-09-2020 09:33

Hàng hóa dịch vụ khuyến mại, hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

- Điều 93 Luật Thương mại quy định về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại:

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó.

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp. Theo đó, hàng hóa dịch vụ được khuyến mại chính là các hàng hóa, dịch vụ mà thương nhân đang kinh doanh, cung ứng trên thị trường và việc thực hiện khuyến mại là nhằm mục đích xúc tiến việc mua bán các hàng hóa, cung ứng các dịch vụ đó.

- Điều 94 Luật Thương mại quy định về hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

+ Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng.

+ Hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác. + Hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

- Khoản 1, 2 Điều 100 Luật Thương mại quy định: Cấm khuyến mại hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng. Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hạn chế kinh doanh được quy định tại phụ lục I và phụ lục II của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Đối với hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện quy định tại phụ lục III của Nghị định số 59/2006/NĐ-CP, khi thực hiện khuyến mại cần phải tuân thủ theo đúng điều kiện đã quy định đối với loại hàng hóa, dịch vụ này. Ngoài ra, trong một số lĩnh vực đặc thù cũng có một số quy định về việc khuyến mại đối với hàng hóa, dịch vụ như: viễn thông, tài chính ngân hàng, sữa, thực phẩm…

Thống kê truy cập

Đang truy cập:409

Tổng truy cập: 8577208