Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tìm kiếm nội dung hỏi đáp

Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.
Thêm mới
Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi?

 • Tác giả: Phạm Minh Cường

 • 09-11-2020 15:11

Giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính chất may rủi là tất cả các giải thưởng chưa được trao đến cho khách hàng trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi sau khi kết thúc thời hạn trao thưởng của chương trình. Giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi có thể bao gồm: - Giải thưởng không xác định được khách hàng trúng thưởng; - Giải thưởng đã xác định được khách hàng trúng thưởng nhưng đến hết thời hạn trao thưởng của chương trình khuyến mại mà vẫn chưa trao giải thưởng đến được cho khách hàng vì bất kỳ lý do gì.

Việc thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi mà trong chương trình có phát hành vé số dự thưởng phải thực hiện như thế nào?

 • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh

 • 09-11-2020 15:01

Việc thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi mà trong chương trình có phát hành vé số dự thưởng phải thực hiện như thế nào?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 09-11-2020 15:04

Cục xúc tiến thương mạiTrả lời:

Ngoài các quy định đối với hình thức khuyến mại mang tính may rủi nói chung thì khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi mà trong chương trình có phát hành vé số dự thưởng, thương nhân phải tuân thủ các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP như sau: - Vé số dự thưởng phải có hình thức khác với xổ số do nhà nước độc quyền phát hành và không được sử dụng kết quả xổ số của nhà nước để làm kết quả xác định trúng thưởng. - Vé số dự thưởng phải in đủ các nội dung về số lượng vé số phát hành, số lượng giải thưởng, giá trị từng loại giải thưởng, địa điểm phát thưởng, thời gian, địa điểm mở thưởng và các nội dung liên quan quy định tại Điều 97 Luật Thương mại. - Việc mở thưởng chỉ áp dụng cho các vé số đã được phát hành. - Việc mở thưởng của thương nhân phải được tổ chức công khai, theo thể lệ và giải thưởng đã công bố và có sự chứng kiến của khách hàng.

Đề án khuyến công quốc gia điểm là gì?

 • Tác giả: hienvngoc

 • 24-09-2020 15:23

Đề án khuyến công quốc gia điểm là gì?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 24-09-2020 15:08

Phòng Khuyến côngTrả lời:

Đề án khuyến công quốc gia được lập theo ngành nghề sản xuất của các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của quốc gia, vùng, địa phương; có 02 từ nội dung hoạt động khuyến công và 02 đối tượng thụ hưởng trở lên; thời gian thực hiện từ 02 đến 03 năm; các nội dung hoạt động khuyến công trong đề án có sự liên kết nhằm khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Đơn vị thụ hưởng đề án khuyến công là gì?

 • Tác giả: Đơn vị thụ hưởng đề án khuyến công là gì?

 • 24-09-2020 15:22

Đơn vị thụ hưởng đề án khuyến công là gì?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 24-09-2020 15:08

Phòng Khuyến côngTrả lời:

Đơn vị thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được thụ hưởng trực tiếp từ kết quả của việc triển khai đề án khuyến công quốc gia

Đơn vị thực hiện đề án khuyến công là gì

 • Tác giả: Võ Ngọc Hiền

 • 24-09-2020 15:21

Đơn vị thực hiện đề án khuyến công là gì
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 24-09-2020 15:08

Phòng Khuyến côngTrả lời:

Đơn vị thực hiện là các tổ chức, cá nhân lập đề án khuyến công quốc gia và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệ

Dịch vụ khuyến công là gì?

 • Tác giả: ytrty

 • 17-09-2020 11:28

Dịch vụ khuyến công là gì?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 24-09-2020 15:08

Phòng Khuyến côngTrả lời:

Dịch vụ khuyến công là các dịch vụ cần triển khai để thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công quy định

1. Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động. Hình thức đào tạo nghề, truyền nghề chủ yếu là ngắn hạn, gắn lý thuyết với thực hành.

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp thông qua các hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn; tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước. Hỗ trợ khởi sự, thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn. Hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn.

3. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn.

4. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông qua tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu và đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại khác.

5. Tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc: Lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh nghiệp; liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới. Tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đất đai, chính sách khoa học công nghệ, chính sách tài chính - tín dụng và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước.

6. Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, thông tin thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, thông qua các hình thức như: Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản tin, ấn phẩm; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác.

7. Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường:

a) Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề. Hỗ trợ xây dựng các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp.

b) Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp.

c) Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp. Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.

8. Hợp tác quốc tế về khuyến công, bao gồm các hoạt động:

a) Xây dựng và tham gia thực hiện hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn trong các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế.

b) Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công, khuyến khích phát triển công nghiệp, quản lý cụm công nghiệp, sản xuất sạch hơn với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

c) Nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công theo các chương trình hợp tác quốc tế và các chương trình, đề án học tập khảo sát ngoài nước.

9. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công:

a) Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công.

b) Tổ chức tham quan khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước; hội thảo chuyên đề, hội nghị đánh giá tổng kết về hoạt động khuyến công; xây dựng, duy trì và phổ biến các cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về khuyến công, sản xuất sạch hơn.

c) Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các Trung tâm Khuyến công cấp vùng và cấp tỉnh. Xây dựng và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công.

d) Xây dựng chương trình khuyến công từng giai đoạn; kế hoạch khuyến công hàng năm.

đ) Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công.

Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp là gì?

 • Tác giả: ưqr

 • 17-09-2020 11:27

Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp là gì?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 24-09-2020 15:08

Phòng Khuyến côngTrả lời:

Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp là việc áp dụng các giải pháp về quản lý, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường.

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là gì?

 • Tác giả: édf

 • 17-09-2020 11:26

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là gì?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 24-09-2020 15:08

Phòng Khuyến côngTrả lời:

Sản phẩm công nghiệp công thôn tiêu biểu là sản phẩm do các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, có chất lượng, giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường; đáp ứng được một số tiêu chí cơ bản về kinh tế, kỹ thuật, xã hội; về sử dụng nguồn nguyên liệu; giải quyết việc làm cho người lao động và thỏa mãn yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Đề án khuyến công địa phương là gì?

 • Tác giả: qưe

 • 17-09-2020 11:24

Đề án khuyến công địa phương là gì?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 24-09-2020 15:08

Phòng Khuyến côngTrả lời:

Đề án khuyến công địa phương là đề án khuyến công do Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý, tổ chức thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương để triển khai các hoạt động khuyến công địa phương theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đề án khuyến công quốc gia là gì?

 • Tác giả: ds

 • 17-09-2020 11:24

Đề án khuyến công quốc gia là gì?
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời:

Trả lời:

Đề án khuyến công quốc gia là đề án khuyến công do Cục Công Thương địa phương quản lý, tổ chức thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia để triển khai các hoạt động khuyến công quốc gia theo kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1349

Tổng truy cập: 8403150