Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Giá xăng, dầu tiếp tục giảm sâu, RON95-III còn gần 12.000 đồng/lít

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm sâu, RON95-III còn gần 12.000 đồng/lít

13/04/2020

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm sâu, RON95-III còn gần 12.000 đồng/lít
Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet “Cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID – 19

Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet “Cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID – 19"

13/04/2020

Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet “Cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID – 19"
Mức hỗ trợ giá điện cho người dân và doanh nghiệp 03 tháng (tháng 4, tháng 5 và tháng 6)

Mức hỗ trợ giá điện cho người dân và doanh nghiệp 03 tháng (tháng 4, tháng 5 và tháng 6)

13/04/2020

Mức hỗ trợ giá điện cho người dân và doanh nghiệp 03 tháng (tháng 4, tháng 5 và tháng 6)
Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19

13/04/2020

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19
Đơn vị trực thuộc Sở Công thương Bình Dương có thêm Phó Giám đốc mới

Đơn vị trực thuộc Sở Công thương Bình Dương có thêm Phó Giám đốc mới

10/04/2020

Đơn vị trực thuộc Sở Công thương Bình Dương có thêm Phó Giám đốc mới
Gần 16.200 gian hàng thương mại điện tử bị xử lý vì lợi dụng dịch tăng giá

Gần 16.200 gian hàng thương mại điện tử bị xử lý vì lợi dụng dịch tăng giá

06/04/2020

Gần 16.200 gian hàng thương mại điện tử bị xử lý vì lợi dụng dịch tăng giá
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu cập nhật thông tin về cung ứng hàng hoá 3-4 tiếng/lần

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu cập nhật thông tin về cung ứng hàng hoá 3-4 tiếng/lần

06/04/2020

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu cập nhật thông tin về cung ứng hàng hoá 3-4 tiếng/lần
Từ 01/4/2020, Sở Công thương Bình Dương tạm ngưng nhận hồ sơ trực tiếp

Từ 01/4/2020, Sở Công thương Bình Dương tạm ngưng nhận hồ sơ trực tiếp

31/03/2020

Từ 01/4/2020, Sở Công thương Bình Dương tạm ngưng nhận hồ sơ trực tiếp
Bình Dương thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 01/4/2020

Bình Dương thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 01/4/2020

31/03/2020

Bình Dương thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 01/4/2020
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2020

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2020

31/03/2020

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2020