Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Phó Giám đốc Sở Nguyễn Trường Thi
Lĩnh vực, công việc phụ trách

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, công tác:

- Pháp chế, cải cách hành chính;

- Chương trình, kế hoạch, đề án của Ngành;

- Thống kê, tổng hợp báo cáo của Ngành, của Sở;

- Khoa học công nghệ; Truyền thông (Cổng thông tin điện tử của Sở, Bản tin Công thương, Báo – Đài …);

- Văn thư lưu trữ; Hành chính, quản trị văn phòng;

- Hoạt động của Bộ phận “Một cửa”;

- Chính trị viên;

- Xử lý văn bản.

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

c) Trực tiếp chỉ đạo phòng: Văn phòng Sở.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các Đề án của Ngành và các đề án của tỉnh được phân công.

đ) Theo dõi hoạt động của Ngành trên địa bàn tại các thành phố: Thuận An, Dĩ An.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:251

Tổng truy cập: 8577208