Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Giám đốc Sở Nguyễn Thanh Toàn
Lĩnh vực, công việc phụ trách

a) Chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Sở và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương quản lý trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ khác khi được phân công.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, công tác:

- Bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Quy hoạch, đề án; An ninh quốc phòng;

- Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Công tác phòng chống tham nhũng trong toàn Ngành;

- Năng lượng, năng lượng tái tạo; kỹ thuật an toàn;

- Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp;

- Công tác xúc tiến đầu tư;

- Công tác tài chính và chủ tài khoản cơ quan.

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương.

c) Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thực hiện tất cả các Đề án, chương trình đột phá của tỉnh. Trực tiếp điều hành thực hiện các chương trình, đề án (theo phụ lục đính kèm)

d) Trực tiếp chỉ đạo phòng Quản lý Năng lượng và kỹ thuận an toàn.

đ) Theo dõi hoạt động của ngành trên địa bàn: thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1092

Tổng truy cập: 8269079