Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Danh mục dịch vụ công

Tên thủ tục: *
Lĩnh vực:
Phòng ban phụ trách:
Đối tượng:
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Cấp:

Danh mục dịch vụ công


Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng:    Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:    0841000797979
Chủ tài khoản:    Sở Công Thương tỉnh Bình Dương


STT Tên thủ tục Cấp độ thủ tục hành chính Danh mục lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trường hợp giấy bị mất hoặc bị hỏng Thương mại quốc tế Sở Công Thương Nộp hồ sơ
2 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá_Trường hợp cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
3 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá_Trường hợp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
4 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)_Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
5 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)_Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
6 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
7 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Nộp hồ sơ
8 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 07/2016/NĐ-CP Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
9 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
10 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:402

Tổng truy cập: 8328195