Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Danh mục dịch vụ công

Tên thủ tục: *
Lĩnh vực:
Phòng ban phụ trách:
Đối tượng:
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Cấp:

Danh mục dịch vụ công


Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng:    Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:    0841000797979
Chủ tài khoản:    Sở Công Thương tỉnh Bình Dương


STT Tên thủ tục Cấp độ thủ tục hành chính Danh mục lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương Sở Công Thương Nộp hồ sơ
2 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
3 Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
5 Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
6 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ
7 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ
8 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ
9 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
10 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:396

Tổng truy cập: 8328329