Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Danh mục dịch vụ công

Tên thủ tục: *
Lĩnh vực:
Phòng ban phụ trách:
Đối tượng:
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Cấp:

Danh mục dịch vụ công


Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng:    Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:    0841000797979
Chủ tài khoản:    Sở Công Thương tỉnh Bình Dương


STT Tên thủ tục Cấp độ thủ tục hành chính Danh mục lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
1 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
2 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
3 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ 210m3 đến dưới 5.000m3 Dầu khí Sở Công Thương Nộp hồ sơ
4 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
5 Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
6 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại Sở Công Thương Nộp hồ sơ
7 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Nộp hồ sơ
8 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ Sở Công Thương Nộp hồ sơ
9 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu Đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (áp dụng đối với Thương nhân kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ
10 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu Kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (áp dụng đối với Thương nhân kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi) Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công Thương Nộp hồ sơ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:229

Tổng truy cập: 4044387