Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương

Cách thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Công Thương. Địa chỉ: Tầng 1, tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

 - Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến.

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

- Phí thẩm định (nếu có):

+ Trên địa bàn thị xã, thành phố: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định

+ Trên địa bàn huyện: 600.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định

- Lệ phí cấp giấy:

+ Trên địa bàn thị xã, thành phố: 200.000đ/giấy

+ Trên địa bàn huyện: 100.000đ/giấy

Các bước thực hiện:

- Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG của thương nhân.

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

- Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

STT Tên hồ sơ Biểu mẫu
1 Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP)
2 Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi
STT Nội dung
1 Không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Cơ quan phối hợp (nếu có)
Cách thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Công Thương. Địa chỉ: Tầng 1, tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

 - Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ công trực tuyến.

Đối tượng thực hiện Thương nhân kinh doanh mua bán LPG
Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Thủ tục hành chính cùng lĩnh vực

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG (
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
Cấp lại Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1176

Tổng truy cập: 8271365