Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Cơ quan thực hiện: ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Cách thực hiện:

- Qua Dịch vụ Bưu chính công ích;

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ (thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc UBND cấp huyện).

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành

Các bước thực hiện:

-Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.

-Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

-Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

STT Tên hồ sơ Biểu mẫu
1 Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi
STT Nội dung
1 Không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
Cơ quan phối hợp (nếu có)
Cách thực hiện

- Qua Dịch vụ Bưu chính công ích;

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ (thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc UBND cấp huyện).

Đối tượng thực hiện Thương nhân bán lẻ LPG chai
Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1166

Tổng truy cập: 8271467