Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Hội nghị Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Hội nghị Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Dương

31/03/2023

Hội nghị Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Dương
9 tỉnh thành muốn phát triển khu công nghiệp như của Bình Dương

9 tỉnh thành muốn phát triển khu công nghiệp như của Bình Dương

29/03/2023

9 tỉnh thành muốn phát triển khu công nghiệp như của Bình Dương
Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo

Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo

29/03/2023

Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo
Năm năm thực hiện Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Năm năm thực hiện Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

29/03/2023

Năm năm thực hiện Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
TỈNH BÌNH DƯƠNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TỈNH BÌNH DƯƠNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

25/03/2023

TỈNH BÌNH DƯƠNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất các Hiệp hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quý I năm 2023

Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất các Hiệp hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quý I năm 2023

24/03/2023

Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất các Hiệp hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương Quý I năm 2023
Triển khai tập huấn, huấn luyện và kiểm tra sát hạch sử dụng vật liệu nổ công nghiệp năm 2023

Triển khai tập huấn, huấn luyện và kiểm tra sát hạch sử dụng vật liệu nổ công nghiệp năm 2023

24/03/2023

Triển khai tập huấn, huấn luyện và kiểm tra sát hạch sử dụng vật liệu nổ công nghiệp năm 2023
Trước 31-3, thống nhất giá bán điện của dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Trước 31-3, thống nhất giá bán điện của dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

24/03/2023

Trước 31-3, thống nhất giá bán điện của dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
Tạo vị thế cho ngành công nghiệp điện tử

Tạo vị thế cho ngành công nghiệp điện tử

24/03/2023

Tạo vị thế cho ngành công nghiệp điện tử
Thông báo đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công Thương 2024

Thông báo đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công Thương 2024

24/03/2023

Thông báo đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Công Thương 2024
PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ BỀN VỮNG VÀ HIỆU QUẢ

PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ BỀN VỮNG VÀ HIỆU QUẢ

24/03/2023

PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ BỀN VỮNG VÀ HIỆU QUẢ
NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NĂM 2023

NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NĂM 2023

22/03/2023

NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NĂM 2023
Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW  về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

21/03/2023

Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

21/03/2023

Bình Dương thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

21/03/2023

Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Sở Công Thương triển khai chương trình  hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023”

Sở Công Thương triển khai chương trình hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023”

21/03/2023

Sở Công Thương triển khai chương trình hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023”
ĐBQH NGUYỄN QUANG HUÂN: CẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

ĐBQH NGUYỄN QUANG HUÂN: CẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

19/03/2023

ĐBQH NGUYỄN QUANG HUÂN: CẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Bộ Y tế tiếp tục cảnh báo: Nhiều thực phẩm chức năng quảng cáo sai sự thật

Bộ Y tế tiếp tục cảnh báo: Nhiều thực phẩm chức năng quảng cáo sai sự thật

18/03/2023

Bộ Y tế tiếp tục cảnh báo: Nhiều thực phẩm chức năng quảng cáo sai sự thật
Tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

17/03/2023

Tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội
Hai trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất

Hai trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất

17/03/2023

Hai trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất
Ngành công nghiệp ô tô phải tăng tỉ lệ nội địa hoá, ứng dụng công nghệ xanh

Ngành công nghiệp ô tô phải tăng tỉ lệ nội địa hoá, ứng dụng công nghệ xanh

17/03/2023

Ngành công nghiệp ô tô phải tăng tỉ lệ nội địa hoá, ứng dụng công nghệ xanh
Vốn đầu tư từ Nhật Bản thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao

Vốn đầu tư từ Nhật Bản thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao

13/03/2023

Vốn đầu tư từ Nhật Bản thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao
Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

13/03/2023

Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh
Nhiều kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong phát triển điện năng lượng mặt trời mái nhà

Nhiều kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong phát triển điện năng lượng mặt trời mái nhà

13/03/2023

Nhiều kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong phát triển điện năng lượng mặt trời mái nhà
Tổ chức lấy ý kiến việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tổ chức lấy ý kiến việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

10/03/2023

Tổ chức lấy ý kiến việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP KIỂM TRA  TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP KIỂM TRA TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

08/03/2023

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP KIỂM TRA TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT
Doanh nghiệp ngành gỗ nỗ lực lấy lại đà tăng trưởng

Doanh nghiệp ngành gỗ nỗ lực lấy lại đà tăng trưởng

04/03/2023

Doanh nghiệp ngành gỗ nỗ lực lấy lại đà tăng trưởng
Doanh nghiệp tìm kiếm con đường phát triển bền vững

Doanh nghiệp tìm kiếm con đường phát triển bền vững

04/03/2023

Doanh nghiệp tìm kiếm con đường phát triển bền vững
Chỉ số sản xuất công nghiệp Bình Dương tháng 02/2023 ước tăng 23,3% so với tháng trước

Chỉ số sản xuất công nghiệp Bình Dương tháng 02/2023 ước tăng 23,3% so với tháng trước

03/03/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp Bình Dương tháng 02/2023 ước tăng 23,3% so với tháng trước
Bình Dương triển khai tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Bình Dương triển khai tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

24/02/2023

Bình Dương triển khai tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Thống kê truy cập

Đang truy cập:315

Tổng truy cập: 12418220