Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Giai đoạn 2021-2030 sẽ thành lập mới 10 cụm công nghiệp

Giai đoạn 2021-2030 sẽ thành lập mới 10 cụm công nghiệp

11/11/2022

Giai đoạn 2021-2030 sẽ thành lập mới 10 cụm công nghiệp
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển cụm công nghiệp

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển cụm công nghiệp

11/11/2022

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển cụm công nghiệp
Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

11/11/2022

Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp
Sở Công Thương phối hợp UBND huyện Phú Giáo tổ chức buổi làm việc về thu hút đầu tư cụm công nghiệp

Sở Công Thương phối hợp UBND huyện Phú Giáo tổ chức buổi làm việc về thu hút đầu tư cụm công nghiệp

07/11/2022

Sở Công Thương phối hợp UBND huyện Phú Giáo tổ chức buổi làm việc về thu hút đầu tư cụm công nghiệp
Tập huấn công tác an toàn điện và tiết kiệm điện năm 2022

Tập huấn công tác an toàn điện và tiết kiệm điện năm 2022

28/10/2022

Tập huấn công tác an toàn điện và tiết kiệm điện năm 2022
Cảnh báo tai nạn điện do vi phạm hành lang an toàn

Cảnh báo tai nạn điện do vi phạm hành lang an toàn

27/10/2022

Cảnh báo tai nạn điện do vi phạm hành lang an toàn
Một số điểm mới tại Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Một số điểm mới tại Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

24/10/2022

Một số điểm mới tại Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng

13/10/2022

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng
Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu: Cơ hội đan xen thách thức

Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu: Cơ hội đan xen thách thức

10/10/2022

Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu: Cơ hội đan xen thách thức
Sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương 09 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng khá

Sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương 09 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng khá

08/10/2022

Sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương 09 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng khá

Thống kê truy cập

Đang truy cập:279

Tổng truy cập: 12417997