Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

21/01/2011

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện

Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện

14/01/2011

Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện
Danh mục những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Vật liệu nổ công nghiệp còn hiệu lực và thường xuyên được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Danh mục những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Vật liệu nổ công nghiệp còn hiệu lực và thường xuyên được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

13/01/2011

Danh mục những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Vật liệu nổ công nghiệp còn hiệu lực và thường xuyên được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Bộ Công Thương thông báo việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2012 thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”

Bộ Công Thương thông báo việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2012 thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”

10/01/2011

Bộ Công Thương thông báo việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2012 thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”
Thông tư Quy định Công tác quản lý an toàn  trong ngành Công Thương

Thông tư Quy định Công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương

07/01/2011

Thông tư Quy định Công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2011 có thể đạt 11,5 tỷ USD

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2011 có thể đạt 11,5 tỷ USD

01/01/2011

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2011 có thể đạt 11,5 tỷ USD
Quy hoạch phát triển ngành da – giày Việt Nam đến năm 2020

Quy hoạch phát triển ngành da – giày Việt Nam đến năm 2020

17/12/2010

Quy hoạch phát triển ngành da – giày Việt Nam đến năm 2020
Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện

Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện

16/12/2010

Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện
Lọc dầu Dung Quất xuất gần 3,2 triệu tấn sản phẩm

Lọc dầu Dung Quất xuất gần 3,2 triệu tấn sản phẩm

09/12/2010

Lọc dầu Dung Quất xuất gần 3,2 triệu tấn sản phẩm
Bộ Công Thương tiến hành tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong phạm vi cả nước theo 5 cấp bình chọn từ năm 2011

Bộ Công Thương tiến hành tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong phạm vi cả nước theo 5 cấp bình chọn từ năm 2011

24/11/2010

Bộ Công Thương tiến hành tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong phạm vi cả nước theo 5 cấp bình chọn từ năm 2011

Thống kê truy cập

Đang truy cập:785

Tổng truy cập: 7363118