Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Từ 1/6, điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường

Từ 1/6, điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường

18/04/2011

Từ 1/6, điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường
Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2008/NĐ-CP

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2008/NĐ-CP

15/04/2011

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2008/NĐ-CP
Hướng dẫn trình tự, thủ tục dán nhãn tiết kiệm năng lượng đối với các sản phẩm sử dụng năng lượng

Hướng dẫn trình tự, thủ tục dán nhãn tiết kiệm năng lượng đối với các sản phẩm sử dụng năng lượng

13/04/2011

Hướng dẫn trình tự, thủ tục dán nhãn tiết kiệm năng lượng đối với các sản phẩm sử dụng năng lượng
Công an tỉnh Bình Dương tạm ngưng cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp từ ngày 21/5/2011 đến hết ngày 23/5/2011

Công an tỉnh Bình Dương tạm ngưng cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp từ ngày 21/5/2011 đến hết ngày 23/5/2011

13/04/2011

Công an tỉnh Bình Dương tạm ngưng cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp từ ngày 21/5/2011 đến hết ngày 23/5/2011
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

09/04/2011

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
UBND tỉnh Bình Dương chỉ thị tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện

UBND tỉnh Bình Dương chỉ thị tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện

23/03/2011

UBND tỉnh Bình Dương chỉ thị tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện
UBND tỉnh Bình Dương chỉ thị tăng cường biện pháp xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

UBND tỉnh Bình Dương chỉ thị tăng cường biện pháp xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

23/03/2011

UBND tỉnh Bình Dương chỉ thị tăng cường biện pháp xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
Chương trình quốc gia

Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

22/03/2011

Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

22/03/2011

Thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Tình hình thực hiện đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai thác khoáng sản đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tình hình thực hiện đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai thác khoáng sản đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

18/03/2011

Tình hình thực hiện đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai thác khoáng sản đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thống kê truy cập

Đang truy cập:369

Tổng truy cập: 8213543