Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

04/01/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Bình Dương

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Bình Dương

27/12/2012

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Bình Dương
Kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

18/12/2012

Kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Ngành Công Thương Bình Dương thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

Ngành Công Thương Bình Dương thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh

18/12/2012

Ngành Công Thương Bình Dương thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh
Quy định về đề án thăm dò khai thác khoáng sản

Quy định về đề án thăm dò khai thác khoáng sản

12/12/2012

Quy định về đề án thăm dò khai thác khoáng sản
Thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo thiết bị nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012 – 2025.

Thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo thiết bị nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012 – 2025.

10/12/2012

Thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo thiết bị nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012 – 2025.
Sản xuất điện từ rác thải tại Bình Dương

Sản xuất điện từ rác thải tại Bình Dương

28/11/2012

Sản xuất điện từ rác thải tại Bình Dương
Ban hành Quy chế quản lý dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015

Ban hành Quy chế quản lý dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015

23/10/2012

Ban hành Quy chế quản lý dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015
Để đạt mục tiêu 100% trung tâm xã và trên 90% thôn, bản có điện lưới quốc gia vào 2015

Để đạt mục tiêu 100% trung tâm xã và trên 90% thôn, bản có điện lưới quốc gia vào 2015

16/10/2012

Để đạt mục tiêu 100% trung tâm xã và trên 90% thôn, bản có điện lưới quốc gia vào 2015
Tình hình phát triển các cụm công nghiệp tại Bình Dương

Tình hình phát triển các cụm công nghiệp tại Bình Dương

13/09/2012

Tình hình phát triển các cụm công nghiệp tại Bình Dương

Thống kê truy cập

Đang truy cập:381

Tổng truy cập: 8577038