Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc tiền điện tăng cao bất thường, nếu sai sót thì xử nghiêm

Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc tiền điện tăng cao bất thường, nếu sai sót thì xử nghiêm

24/06/2020

Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc tiền điện tăng cao bất thường, nếu sai sót thì xử nghiêm
Chính phủ điều chỉnh, bổ sung quy định Quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Chính phủ điều chỉnh, bổ sung quy định Quản lý, phát triển cụm công nghiệp

22/06/2020

Chính phủ điều chỉnh, bổ sung quy định Quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Tiền điện lại tăng vọt

Tiền điện lại tăng vọt

22/06/2020

Tiền điện lại tăng vọt
Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về  An toàn thực phẩm trong tình hình mới

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trong tình hình mới

22/06/2020

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trong tình hình mới
Tăng cường tiết kiệm điện làm nền tảng vững chắc cho  Phát triển kinh tế

Tăng cường tiết kiệm điện làm nền tảng vững chắc cho Phát triển kinh tế

22/06/2020

Tăng cường tiết kiệm điện làm nền tảng vững chắc cho Phát triển kinh tế
Sắp diễn ra lễ Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Sắp diễn ra lễ Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

18/06/2020

Sắp diễn ra lễ Khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
Việt Nam - Thụy Điển đẩy mạnh hợp tác phát triển năng lượng

Việt Nam - Thụy Điển đẩy mạnh hợp tác phát triển năng lượng

18/06/2020

Việt Nam - Thụy Điển đẩy mạnh hợp tác phát triển năng lượng
Xử nghiêm những vi phạm trắng trợn về an toàn vệ sinh thực phẩm

Xử nghiêm những vi phạm trắng trợn về an toàn vệ sinh thực phẩm

12/06/2020

Xử nghiêm những vi phạm trắng trợn về an toàn vệ sinh thực phẩm
Không thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm từ tháng 3/2020

Không thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm từ tháng 3/2020

20/03/2020

Không thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm từ tháng 3/2020
EVN SPC ưu tiên cấp điện cơ sở y tế phòng chống dịch COVID-19

EVN SPC ưu tiên cấp điện cơ sở y tế phòng chống dịch COVID-19

17/02/2020

EVN SPC ưu tiên cấp điện cơ sở y tế phòng chống dịch COVID-19
Năm 2020 EVN dự kiến huy động 1,23 tỷ kWh từ các nguồn điện chạy dầu

Năm 2020 EVN dự kiến huy động 1,23 tỷ kWh từ các nguồn điện chạy dầu

17/02/2020

Năm 2020 EVN dự kiến huy động 1,23 tỷ kWh từ các nguồn điện chạy dầu
Chiến lược mới của WB giúp Việt Nam mở rộng quy mô điện mặt trời

Chiến lược mới của WB giúp Việt Nam mở rộng quy mô điện mặt trời

15/02/2020

Chiến lược mới của WB giúp Việt Nam mở rộng quy mô điện mặt trời
Giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án mặt trời áp mái

Giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án mặt trời áp mái

13/01/2020

Giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án mặt trời áp mái
Tăng cường công tác Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tăng cường công tác Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

06/12/2019

Tăng cường công tác Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Tỉnh Bình Dương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quản lý hóa chất trên địa bàn

Tỉnh Bình Dương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quản lý hóa chất trên địa bàn

19/11/2019

Tỉnh Bình Dương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quản lý hóa chất trên địa bàn
Sở Công thương Bình Dương hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất

Sở Công thương Bình Dương hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất

19/11/2019

Sở Công thương Bình Dương hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất
Bình Dương: Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Bình Dương: Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

19/11/2019

Bình Dương: Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bình Dương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các cụm công nghiệp

Bình Dương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các cụm công nghiệp

12/11/2019

Bình Dương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các cụm công nghiệp
09 tháng đầu năm 2019, công nghiệp Bình Dương tiếp tục phát triển

09 tháng đầu năm 2019, công nghiệp Bình Dương tiếp tục phát triển

28/10/2019

09 tháng đầu năm 2019, công nghiệp Bình Dương tiếp tục phát triển
Ngành da giày: Tiếp tục khẳng định ngành hàng chủ lực

Ngành da giày: Tiếp tục khẳng định ngành hàng chủ lực

24/10/2019

Ngành da giày: Tiếp tục khẳng định ngành hàng chủ lực
Phát triển năng lượng mặt trời: Bước đi phù hợp với định hướng xây dựng thành phố thông minh

Phát triển năng lượng mặt trời: Bước đi phù hợp với định hướng xây dựng thành phố thông minh

24/10/2019

Phát triển năng lượng mặt trời: Bước đi phù hợp với định hướng xây dựng thành phố thông minh
Ngành công thương: Nỗ lực quản lý tốt lĩnh vực công nghiệp

Ngành công thương: Nỗ lực quản lý tốt lĩnh vực công nghiệp

24/10/2019

Ngành công thương: Nỗ lực quản lý tốt lĩnh vực công nghiệp
Sở Công thương Bình Dương xây dựng sổ tay ứng phó sự cố khí amoniac khan

Sở Công thương Bình Dương xây dựng sổ tay ứng phó sự cố khí amoniac khan

07/10/2019

Sở Công thương Bình Dương xây dựng sổ tay ứng phó sự cố khí amoniac khan
Hiệu quả từ mô hình điện năng lượng mặt trời

Hiệu quả từ mô hình điện năng lượng mặt trời

03/10/2019

Hiệu quả từ mô hình điện năng lượng mặt trời
Lễ ký kết hợp tác kinh doanh và giới thiệu dự án điện mặt trời

Lễ ký kết hợp tác kinh doanh và giới thiệu dự án điện mặt trời

24/09/2019

Lễ ký kết hợp tác kinh doanh và giới thiệu dự án điện mặt trời
Sửa đổi bổ sung trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực năm 2019

Sửa đổi bổ sung trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực năm 2019

23/09/2019

Sửa đổi bổ sung trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực năm 2019
Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

23/09/2019

Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch
Sở Công thương họp thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát, lập phương án đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

Sở Công thương họp thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát, lập phương án đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

23/09/2019

Sở Công thương họp thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát, lập phương án đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà
Vi phạm trong hoạt động hóa chất có thể bị xử lý vi phạm hành chính lên tới 100 triệu đồng

Vi phạm trong hoạt động hóa chất có thể bị xử lý vi phạm hành chính lên tới 100 triệu đồng

20/09/2019

Vi phạm trong hoạt động hóa chất có thể bị xử lý vi phạm hành chính lên tới 100 triệu đồng
Những câu hỏi thường gặp về lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

Những câu hỏi thường gặp về lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

05/09/2019

Những câu hỏi thường gặp về lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà
Hội thảo Điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà tại thị xã Thuận An

Hội thảo Điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà tại thị xã Thuận An

06/08/2019

Hội thảo Điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà tại thị xã Thuận An
Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

06/08/2019

Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô Việt Nam chỉ đạt 7-10%

Tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô Việt Nam chỉ đạt 7-10%

06/08/2019

Tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô Việt Nam chỉ đạt 7-10%
Tham gia EVFTA: Doanh nghiệp cần chiến lược dài hơi

Tham gia EVFTA: Doanh nghiệp cần chiến lược dài hơi

06/08/2019

Tham gia EVFTA: Doanh nghiệp cần chiến lược dài hơi
6 tháng đầu năm, GDP tăng trưởng 6,76%

6 tháng đầu năm, GDP tăng trưởng 6,76%

02/08/2019

6 tháng đầu năm, GDP tăng trưởng 6,76%
Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp

Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp

01/08/2019

Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp
Đẩy mạnh hợp tác ba nhà trong xây dựng cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng

Đẩy mạnh hợp tác ba nhà trong xây dựng cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng

31/07/2019

Đẩy mạnh hợp tác ba nhà trong xây dựng cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng
Xây dựng thành phố thông minh: Cần tạo được sự kết nối

Xây dựng thành phố thông minh: Cần tạo được sự kết nối

30/07/2019

Xây dựng thành phố thông minh: Cần tạo được sự kết nối
Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ VI năm 2019 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ VI năm 2019 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

25/07/2019

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ VI năm 2019 tại Bà Rịa – Vũng Tàu
​Sở Công thương: Họp thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110Kv An Lập, trạm biến áp Thanh An và đường dây đấu nối

​Sở Công thương: Họp thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110Kv An Lập, trạm biến áp Thanh An và đường dây đấu nối

24/07/2019

​Sở Công thương: Họp thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110Kv An Lập, trạm biến áp Thanh An và đường dây đấu nối
Sở Công thương Bình Dương họp lấy ý kiến tham mưu chủ trương khảo sát điện mặt trời trên mái nhà

Sở Công thương Bình Dương họp lấy ý kiến tham mưu chủ trương khảo sát điện mặt trời trên mái nhà

23/07/2019

Sở Công thương Bình Dương họp lấy ý kiến tham mưu chủ trương khảo sát điện mặt trời trên mái nhà
Hội thảo “Điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà – Giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2019”

Hội thảo “Điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà – Giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2019”

19/07/2019

Hội thảo “Điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà – Giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2019”
Hội nghị kết nối công nghiệp hỗ trợ - Đà Nẵng 2019

Hội nghị kết nối công nghiệp hỗ trợ - Đà Nẵng 2019

12/07/2019

Hội nghị kết nối công nghiệp hỗ trợ - Đà Nẵng 2019
Sở Công Thương: Kết quả kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Sở Công Thương: Kết quả kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

11/07/2019

Sở Công Thương: Kết quả kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 8,08%

Sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 8,08%

10/07/2019

Sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 8,08%
TP Thông minh: Xây dựng thành phố thông minh - Cần tạo được sự kết nối

TP Thông minh: Xây dựng thành phố thông minh - Cần tạo được sự kết nối

07/07/2019

TP Thông minh: Xây dựng thành phố thông minh - Cần tạo được sự kết nối
Sở Công Thương: họp thỏa thuận công trình đường dây 110kV Thuận An - Gò Đậu và trạm biến áp 110kV Bến Sắn

Sở Công Thương: họp thỏa thuận công trình đường dây 110kV Thuận An - Gò Đậu và trạm biến áp 110kV Bến Sắn

02/07/2019

Sở Công Thương: họp thỏa thuận công trình đường dây 110kV Thuận An - Gò Đậu và trạm biến áp 110kV Bến Sắn
Bộ Công Thương ban hành Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số Hiệu quả Logistics

Bộ Công Thương ban hành Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số Hiệu quả Logistics

02/07/2019

Bộ Công Thương ban hành Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số Hiệu quả Logistics
Một số giải pháp tiết kiệm điện trong cơ quan hành chính nhà nước

Một số giải pháp tiết kiệm điện trong cơ quan hành chính nhà nước

02/07/2019

Một số giải pháp tiết kiệm điện trong cơ quan hành chính nhà nước
Sở Công thương tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính ngành Công thương” năm 2019 về lĩnh vực An toàn thực phẩm

Sở Công thương tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính ngành Công thương” năm 2019 về lĩnh vực An toàn thực phẩm

27/06/2019

Sở Công thương tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính ngành Công thương” năm 2019 về lĩnh vực An toàn thực phẩm

Thống kê truy cập

Đang truy cập:146

Tổng truy cập: 126371