Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Không thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm từ tháng 3/2020

Không thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm từ tháng 3/2020

20/03/2020

Không thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm từ tháng 3/2020
EVN SPC ưu tiên cấp điện cơ sở y tế phòng chống dịch COVID-19

EVN SPC ưu tiên cấp điện cơ sở y tế phòng chống dịch COVID-19

17/02/2020

EVN SPC ưu tiên cấp điện cơ sở y tế phòng chống dịch COVID-19
Năm 2020 EVN dự kiến huy động 1,23 tỷ kWh từ các nguồn điện chạy dầu

Năm 2020 EVN dự kiến huy động 1,23 tỷ kWh từ các nguồn điện chạy dầu

17/02/2020

Năm 2020 EVN dự kiến huy động 1,23 tỷ kWh từ các nguồn điện chạy dầu
Chiến lược mới của WB giúp Việt Nam mở rộng quy mô điện mặt trời

Chiến lược mới của WB giúp Việt Nam mở rộng quy mô điện mặt trời

15/02/2020

Chiến lược mới của WB giúp Việt Nam mở rộng quy mô điện mặt trời
Giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án mặt trời áp mái

Giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án mặt trời áp mái

13/01/2020

Giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án mặt trời áp mái
Tăng cường công tác Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tăng cường công tác Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

06/12/2019

Tăng cường công tác Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Tỉnh Bình Dương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quản lý hóa chất trên địa bàn

Tỉnh Bình Dương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quản lý hóa chất trên địa bàn

19/11/2019

Tỉnh Bình Dương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quản lý hóa chất trên địa bàn
Sở Công thương Bình Dương hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất

Sở Công thương Bình Dương hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất

19/11/2019

Sở Công thương Bình Dương hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất
Bình Dương: Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Bình Dương: Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

19/11/2019

Bình Dương: Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bình Dương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các cụm công nghiệp

Bình Dương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các cụm công nghiệp

12/11/2019

Bình Dương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các cụm công nghiệp
09 tháng đầu năm 2019, công nghiệp Bình Dương tiếp tục phát triển

09 tháng đầu năm 2019, công nghiệp Bình Dương tiếp tục phát triển

28/10/2019

09 tháng đầu năm 2019, công nghiệp Bình Dương tiếp tục phát triển
Ngành da giày: Tiếp tục khẳng định ngành hàng chủ lực

Ngành da giày: Tiếp tục khẳng định ngành hàng chủ lực

24/10/2019

Ngành da giày: Tiếp tục khẳng định ngành hàng chủ lực
Phát triển năng lượng mặt trời: Bước đi phù hợp với định hướng xây dựng thành phố thông minh

Phát triển năng lượng mặt trời: Bước đi phù hợp với định hướng xây dựng thành phố thông minh

24/10/2019

Phát triển năng lượng mặt trời: Bước đi phù hợp với định hướng xây dựng thành phố thông minh
Ngành công thương: Nỗ lực quản lý tốt lĩnh vực công nghiệp

Ngành công thương: Nỗ lực quản lý tốt lĩnh vực công nghiệp

24/10/2019

Ngành công thương: Nỗ lực quản lý tốt lĩnh vực công nghiệp
Sở Công thương Bình Dương xây dựng sổ tay ứng phó sự cố khí amoniac khan

Sở Công thương Bình Dương xây dựng sổ tay ứng phó sự cố khí amoniac khan

07/10/2019

Sở Công thương Bình Dương xây dựng sổ tay ứng phó sự cố khí amoniac khan
Hiệu quả từ mô hình điện năng lượng mặt trời

Hiệu quả từ mô hình điện năng lượng mặt trời

03/10/2019

Hiệu quả từ mô hình điện năng lượng mặt trời
Lễ ký kết hợp tác kinh doanh và giới thiệu dự án điện mặt trời

Lễ ký kết hợp tác kinh doanh và giới thiệu dự án điện mặt trời

24/09/2019

Lễ ký kết hợp tác kinh doanh và giới thiệu dự án điện mặt trời
Sửa đổi bổ sung trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực năm 2019

Sửa đổi bổ sung trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực năm 2019

23/09/2019

Sửa đổi bổ sung trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực năm 2019
Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

23/09/2019

Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch
Sở Công thương họp thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát, lập phương án đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

Sở Công thương họp thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát, lập phương án đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

23/09/2019

Sở Công thương họp thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện khảo sát, lập phương án đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà
Vi phạm trong hoạt động hóa chất có thể bị xử lý vi phạm hành chính lên tới 100 triệu đồng

Vi phạm trong hoạt động hóa chất có thể bị xử lý vi phạm hành chính lên tới 100 triệu đồng

20/09/2019

Vi phạm trong hoạt động hóa chất có thể bị xử lý vi phạm hành chính lên tới 100 triệu đồng
Những câu hỏi thường gặp về lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

Những câu hỏi thường gặp về lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

05/09/2019

Những câu hỏi thường gặp về lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà
Hội thảo Điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà tại thị xã Thuận An

Hội thảo Điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà tại thị xã Thuận An

06/08/2019

Hội thảo Điện năng lượng mặt trời lắp mái nhà tại thị xã Thuận An
Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

06/08/2019

Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô Việt Nam chỉ đạt 7-10%

Tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô Việt Nam chỉ đạt 7-10%

06/08/2019

Tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô Việt Nam chỉ đạt 7-10%
Tham gia EVFTA: Doanh nghiệp cần chiến lược dài hơi

Tham gia EVFTA: Doanh nghiệp cần chiến lược dài hơi

06/08/2019

Tham gia EVFTA: Doanh nghiệp cần chiến lược dài hơi
6 tháng đầu năm, GDP tăng trưởng 6,76%

6 tháng đầu năm, GDP tăng trưởng 6,76%

02/08/2019

6 tháng đầu năm, GDP tăng trưởng 6,76%
Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp

Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp

01/08/2019

Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp
Đẩy mạnh hợp tác ba nhà trong xây dựng cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng

Đẩy mạnh hợp tác ba nhà trong xây dựng cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng

31/07/2019

Đẩy mạnh hợp tác ba nhà trong xây dựng cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng
Xây dựng thành phố thông minh: Cần tạo được sự kết nối

Xây dựng thành phố thông minh: Cần tạo được sự kết nối

30/07/2019

Xây dựng thành phố thông minh: Cần tạo được sự kết nối