Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Không thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm từ tháng 3/2020

Không thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm từ tháng 3/2020

20/03/2020

Không thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm từ tháng 3/2020
EVN SPC ưu tiên cấp điện cơ sở y tế phòng chống dịch COVID-19

EVN SPC ưu tiên cấp điện cơ sở y tế phòng chống dịch COVID-19

17/02/2020

EVN SPC ưu tiên cấp điện cơ sở y tế phòng chống dịch COVID-19
Năm 2020 EVN dự kiến huy động 1,23 tỷ kWh từ các nguồn điện chạy dầu

Năm 2020 EVN dự kiến huy động 1,23 tỷ kWh từ các nguồn điện chạy dầu

17/02/2020

Năm 2020 EVN dự kiến huy động 1,23 tỷ kWh từ các nguồn điện chạy dầu
Chiến lược mới của WB giúp Việt Nam mở rộng quy mô điện mặt trời

Chiến lược mới của WB giúp Việt Nam mở rộng quy mô điện mặt trời

15/02/2020

Chiến lược mới của WB giúp Việt Nam mở rộng quy mô điện mặt trời
Giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án mặt trời áp mái

Giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án mặt trời áp mái

13/01/2020

Giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án mặt trời áp mái
Tăng cường công tác Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tăng cường công tác Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

06/12/2019

Tăng cường công tác Quản lý Vật liệu nổ Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Tỉnh Bình Dương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quản lý hóa chất trên địa bàn

Tỉnh Bình Dương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quản lý hóa chất trên địa bàn

19/11/2019

Tỉnh Bình Dương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quản lý hóa chất trên địa bàn
Sở Công thương Bình Dương hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất

Sở Công thương Bình Dương hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất

19/11/2019

Sở Công thương Bình Dương hướng dẫn thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất
Bình Dương: Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Bình Dương: Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

19/11/2019

Bình Dương: Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Bình Dương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các cụm công nghiệp

Bình Dương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các cụm công nghiệp

12/11/2019

Bình Dương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các cụm công nghiệp