CÔNG TY TNHH MTV TM DV HÀO YẾN

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#61
Ngày 07/7/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 07 mã hàng (2033 sp) theo giấy chứng nhận số VIC/20.HQ/14.01.0630 do Việt Nam Control cấp ngày 03/72020;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#63
Ngày 20/7/2020, Công ty TNHH MTV TM DV Hào Yến nộp hồ sơ công bố hợp quy (qua bưu điện) cho 14 mã hàng (2504sp) theo giấy chứng nhận số VIC/20.HQ/14.02.0709 do Việt Nam Control cấp ngày 16/7/2020;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm
 

Đính kèm

Top