Quy chế hoạt động diễn đàn

Status
Not open for further replies.

Administrator

Administrator
Staff member
#1
I. GIỚI THIỆU
1. Tên gọi và địa chỉ
Tên gọi chính thức của diễn đàn là Diễn đàn Sở Công thương Bình Dương
Tên viết tắt: DĐCT
Địa chỉ diễn đàn là: http://socongthuong.binhduong.gov.vn/diendan/
2. Cơ quan quản lý
- DĐCT do Sở Công thương Bình Dương trực tiếp quản lí và điều hành.
- DĐCT là một bộ phận của Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Bình Dương. DĐSCT được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số /QĐ-SCT ngày / /2018 của Sở Công thương quy định về tổ chức và quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Công thương trên môi trường Internet
3. Mục đích
- Mục đích: Tạo điều kiện cho các nhà quản lý và doanh nghiệp, công dân trao đổi các vấn đề về Công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.
- DĐCT là nơi tập hợp, thảo luận và trao đổi về các chính sách, dữ liệu, quan điểm, ý kiến, thông tin liên quan đến ngành Công thương.
- Với mong muốn tuyên truyền, phát triển các chính sách gần, khuếch trương các điển hình tiên tiến, nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý ngành Công thương, DĐCT rất mong nhận được các bài nghiên cứu, lí luận có chất lượng về những đổi mới, bất cập trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại. Qua đó đưa ý kiến chính thức lên các cơ quan liên quan để điều chỉnh, bổ sung, chấn chỉnh kịp thời.

II. NỘI QUY DIỄN ĐÀN SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG
1. Quy định chung:
Thành viên tham gia diễn đàn phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định trong bản Nội quy diễn đàn và quy định bổ sung trong các trường hợp cần thiết (nếu có).
2. Những điều nghiêm cấm:
- Tuyệt đối không trình bày, thảo luận, thông tin hay tuyên truyền các nội dung phản động, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
- Không sử dụng diễn đàn làm nơi đăng tải, trích dẫn thảo luận các nội dung xấu liên quan đến chính trị, tôn giáo, sắc tộc cũng như các nội dung mang tính nhạy cảm khác.
- Không sử dụng diễn đàn để tuyên truyền, cổ vũ cho các nội dung liên quan tới văn hóa đồi trụy, các hoạt động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
- Không sử dụng diễn đàn làm nơi đăng tải các chỉ trích, tố cáo nặc danh, thiếu căn cứ.
- Không dùng những lời lẽ thiếu văn hóa, vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức chung. Không công kích, moi móc, nói xấu các thành viên khác một cách khiếm nhã. Không khích bác, bôi nhọ hay đụng chạm tới tư cách và danh dự của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.
- Không dùng diễn đàn làm nơi khoe khoang tài năng, thành tích. Không dùng diễn đàn làm đấu trường cho các cuộc cãi vã, xung đột.
- Không vi phạm các quy định nêu trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Tuyệt đối tôn trọng quyền tác giả.
3. Quy định về biệt danh (nickname), biểu tượng (avatar) và chữ kí:
a.
Nickname là tên thành viên hiển thị trong diễn đàn, thuộc quyền sở hữu của thành viên. Khi tạo nickname, cần lưu ý:
- Nickname sử dụng các kí tự chữ và/hoặc số Latin. Tránh dùng các tập hợp kí tự quá phức tạp.
- Nghiêm cấm dùng các ngôn từ thiếu văn hóa, trái với các chuẩn mực đạo đức chung.
- Không dùng các địa chỉ website, email làm nickname.
- Không dùng nickname có thể gây mạo nhận là thành viên Ban Biên tập (BBT) diễn đàn.
- BBT có quyền quản lí nickname. BBT có thể không cấp, khóa hoặc xóa vĩnh viễn các nickname vi phạm Nội quy.
b. Avatar và chữ kí thuộc quyền sở hữu riêng của thành viên. Biểu tượng và chữ kí phải mang nội dung văn hóa phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức chung. Khi tạo avatar và chữ kí, nghiêm cấm:
- Dẫn và đưa đường link (liên kết) tới các website độc hại, chứa những nội dung không phù hợp với mục đích, tôn chỉ và quy định của diễn đàn.
- Tuyên truyền, quảng cáo cửa hàng, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp... khi chưa được phép của BBT diễn đàn.
- Sử dụng những lời lẽ thiếu văn hóa trong chữ kí bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
- Dùng avatar và/hoặc chữ kí với mục đích trực tiếp hay gián tiếp đưa các thông tin trái quy định lên diễn đàn.
4. Quy định về ngôn ngữ sử dụng trên diễn đàn:
- Ngôn ngữ chính thức sử dụng trên diễn đàn là tiếng Việt phổ thông, có đầy đủ các dấu, đúng ngữ pháp. Các bài đăng phải tuân thủ nét văn hóa trong giao tiếp mạng, hạn chế tối đa việc sử dụng ngôn ngữ chat, không viết tắt, không được dùng các ngôn từ trái với thuần phong mỹ tục của cộng đồng như nói tục, chửi thề, tiếng lóng hoặc dùng các từ ngữ phản cảm, gây mất đoàn kết trong diễn đàn.
- Có thể được sử dụng ngôn ngữ khác trong chữ kí, avatar hoặc hồ sơ cá nhân.
- Khi cần dẫn chứng các ngôn ngữ khác, yêu cầu phải có bản biên dịch kèm theo, trừ trường hợp sử dụng các từ thuộc về chuyên môn hoặc được dùng phổ thông.
- Mã tiếng Việt sử dụng trên diễn đàn là mã Unicode 8 bit (UTF-8).
5. Quy định đăng bài và tạo lập chủ đề, tiêu đề:
- Bài của thành viên mới tham gia diễn đàn phải chịu chế độ kiểm duyệt của BBT.
- Bài của thành viên phải đăng đúng các tiểu mục quy định trong diễn đàn.
- Chủ đề tạo lập phải mang tính khái quát để những thành viên khác có thể tham gia trao đổi, thảo luận, không được trùng lặp với các chủ đề đã có. Tiêu đề của chủ đề tạo lập phải ngắn gọn, phản ánh chính xác nội dung của chủ đề.
- Không chấp nhận các tiêu đề có nội dung vô nghĩa, không phản ánh chủ đề. BBT có quyền thay đổi hoặc xóa các tiêu đề vi phạm mà không cần thông báo trước.
- Tiêu đề của chủ đề phải đúng ngữ pháp tiếng Việt và bắt buộc viết hoa chữ cái đầu tiên và các danh từ riêng.
- Không đặt các tiêu đề mang tính lăng mạ, phản cảm.
- Tránh đăng các tiêu đề trùng lặp.
6. Hình thức xử lí vi phạm:
- Mọi thành viên tham gia diễn đàn đều bình đẳng như nhau trước các quy định của diễn đàn.
- Nếu vi phạm Nội quy diễn đàn, tùy từng trường hợp cụ thể, thành viên vi phạm phải nhận các hình thức xử lí như nhắc nhở, cảnh cáo, cảnh cáo toàn diễn đàn. Mức xử lí cao nhất là cấm truy cập diễn đàn theo thời hạn quy định. Cụ thể, sau khi được BBT nhắc nhở 02 lần mà thành viên vẫn vi phạm Nội quy thì hình thức xử lí sẽ là:
- Cấm truy cập diễn đàn trong 14 ngày với các trường hợp vi phạm ở nội dung chữ kí, biểu tượng, tiếng Việt không dấu hoặc bỏ dấu sai quy định, ngôn ngữ chat, từ ngữ thiếu văn hóa, xúc phạm thành viên khác, quảng cáo sai quy định, spam diễn đàn.
- Cấm truy cập diễn đàn 60 ngày với cái vi phạm nghiêm trọng liên quan tới chính trị và các vấn đề nhạy cảm khác.
- Mức xử lí sẽ tăng gấp đôi đối với các thành viên vi phạm nội quy diễn đàn lần thứ 2. Thành viên vi phạm nội quy diễn đàn lần thứ trở lên 3, tùy mức độ nghiên trọng, sẽ bị xem xét cấm tham gia diễn đàn vĩnh viễn.
7. Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên
a. Quyền lợi

- Quyền đóng góp bài và bài đóng góp phải được đăng nếu không vi phạm nội quy diễn đàn.
- Những thông tin đăng tải trên diễn đàn đều thuộc bản quyền của tác giả và của diễn đàn. Mọi sự sử dụng hay trích dẫn đều phải đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Quyền sử dụng nguồn tài nguyên của diễn đàn cũng như tài nguyên trên website Sở Công thương.
- Quyền sử dụng miễn phí những tài nguyên được đưa lên, hoặc tham gia đóng góp cho nguồn tài nguyên trên diễn đàn.
- Quyền tham gia góp ý, kiến nghị xây dựng diễn đàn, có quyền khiếu nại về các thành viên khác, cũng như về BBT với những xử lí sai quy định hoặc quá mức cần thiết.
- Quyền chất vấn về cách quản lí của Ban quản trị diễn đàn.
b. Nghĩa vụ và trách nhiệm
- Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của nội quy diễn đàn.
- Gìn giữ và phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, bác ái, đóng góp và chia sẻ, phát huy tinh thần nhân văn và hành xử một cách có văn hóa.
- Xây dựng, bảo vệ uy tín của DĐGD ở mọi lúc, mọi nơi.
8. Các quy định về Ban Biên tập diễn đàn:
- BBT diễn đàn bao gồm Ban Giám đốc Sở Công thương và những cá nhân được Ban Giám đốc cấp quyền quản trị.
- BBT khuyến khích mọi thành viên cho BBT biết về họ và tên, nơi làm việc, địa điểm đang sinh sống, điện thoại, e mail, … BBT chịu trách nhiệm giữ kín tuyệt đối thông tin cá nhân của các thành viên.
- BBT chỉ được quyền đăng tải một phần hay toàn bộ các bài trao đổi của diễn đàn trên các phương tiện thông đại chúng khác sau khi đã được sự đồng ý chính thức của tác giả.
- BBT giữ quyền biên soạn lại một phần, toàn bộ hoặc không cấp quyền đăng tải hoàn toàn các thông tin không đúng với các nội dung đã quy định.
- BBT diễn đàn có quyền tạm ngừng, hoặc hủy vĩnh viễn quyền tham gia diễn đàn của các thành viên vi phạm mục đích, tôn chỉ và các quy định.
- BBT giữ quyền chỉnh sửa, bổ sung bản nội quy này mà không báo trước.
- BBT chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Giám đốc Sở Công thương và chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
9. Đối tượng thực hiện Nội quy DĐCT: Ban Biên tập diễn đàn, thành viên viên diễn đàn và các cá nhân, tổ chức tham gia diễn đàn có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện các quy định trong bản Nội quy này.
 
Status
Not open for further replies.
Top