Diễn đàn Sở Công thương Bình Dương

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Năm 2019

Threads
5
Messages
5
Threads
5
Messages
5

CÔNG DÂN HỎI - CHÚNG TÔI TRẢ LỜI

Ý kiến cá nhân

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Ý kiến tổ chức

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

CHIA SẺ DỮ LIỆU NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Threads
69
Messages
810
Threads
9
Messages
20

Công bố Hợp đồng mẫu

Công bố Hợp đồng mẫu
Threads
34
Messages
44
Threads
34
Messages
44

Công bố Giá sữa

Công bố Giá sữa
Threads
7
Messages
28
Threads
7
Messages
28

Công bố danh sách đăng ký Hội chợ triển lãm

Công bố danh sách đăng ký Hội chợ triển lãm
Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

Công bố shipper vận chuyển hàng hóa thiết yếu

Công bố shipper vận chuyển hàng hóa thiết yếu
Threads
22
Messages
22
Threads
22
Messages
22

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cải cách thể chế

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None

Cải cách tổ chức bộ máy

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None

Cải cách tài chính công

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Thành viên online

No members online now.

Thành viên mới

Email doanh nghiệp là địa chỉ email thuộc sở hữu của công ty, tổ chức, cơ quan, dùng để trao đổi liên lạc với đối tác và khách hàng.
Tạo dựng lòng tin với khách hàng bằng cách cấp cho tất cả nhân viên trong công ty một địa chỉ email chuyên nghiệp tại miền của bạn.

✅ Được đặt theo nguyên tắc đuôi là tên miền riêng của website công ty, ví dụ: info@sieutocviet.com.
Email doanh nghiệp sẽ được đăng nhập thông quan đườ

Thống kê diễn đàn

Threads
437
Messages
1,386
Members
130
Latest member
toannt
Top