Staff members

 1. Administrator

  Administrator
  • Messages
   41
  • Likes
   1
  • Points
   8
 2. PKHTCTH

  Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
  • Messages
   0
  • Likes
   0
  • Points
   0
 3. PQLCN

  Phòng Quản lý Công nghiệp
  • Messages
   0
  • Likes
   0
  • Points
   0
 4. PQLTM

  Phòng Quản lý thương mại
  • Messages
   90
  • Likes
   0
  • Points
   6
 5. TTS

  Thanh tra Sở
  • Messages
   0
  • Likes
   0
  • Points
   0
 6. VPS

  Văn phòng Sở
  • Messages
   0
  • Likes
   0
  • Points
   0
Top