CÔNG TY TNHH ZINHAS VIETNAM

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 27/12/2019, Công ty TNHH Zinhas nộp bản công bố hợp quy cho 737 sản phẩm dệt may do công ty nhập khẩu, tờ khai nhập khẩu số: 103.030456211 ngày 09/12/2019 và đã được Công ty TNHH Giám định Vinacomtrol TP HCM chứng nhận theo phương thức 7; Số Giấy chứng nhận: Số 19G02QV06160 ngày 18/12/2019.
Chi tiết đính kèm file.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 21/01/2020, Công ty TNHH Zinhas nộp bản công bố hợp quy cho 1255 sản phẩm dệt may do công ty nhập khẩu, tờ khai nhập khẩu số: 103079086240 ngày 30/12/2019 và đã được Công ty TNHH Giám định Vinacomtrol TP HCM chứng nhận theo phương thức 7; Số Giấy chứng nhận: Số 19G02QV00119 ngày 20/01/2020.
Chi tiết đính kèm file.
 

Đính kèm

Top