CÔNG TY TNHH KLEEN -PAK INDUSTRIES VIỆT NAM

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 16/4/2020, CÔNG TY TNHH KLEEN -PAK INDUSTRIES VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm dệt may theo QCVN 01:2017/BCT tại Sở công thương Bình Dương; các sản phẩm đã được kiểm định theo quy định.
Xem chi tiết file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 13/5/2020, CÔNG TY TNHH KLEEN -PAK INDUSTRIES VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm dệt may theo QCVN 01:2017/BCT tại Sở công thương Bình Dương; các sản phẩm đã được kiểm định theo quy định.
Xem chi tiết file đính kèm.
 

Đính kèm

Top