Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

UBND tỉnh phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại và phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2024

18-01-2024

UBND tỉnh phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại và phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2024

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định số 48/QĐ - UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 về việc phê duyệt chương trình Xúc tiến thương mại và phát triển công nghiệp năm 2024. Trong đó có chương trình khuyến công và phát triển công nghiệp.
Điểm nhấn khuyến công

Theo đánh giá, hoạt động khuyến công địa phương năm 2023 đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là ở phương diện hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu…

Đổi mới công nghệ, chất lượng sản phẩm từ nguồn vốn khuyến công