Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Trao đổi và làm việc với tỉnh Phú Thọ về hoạt động Ngành Công Thương

31-08-2023

Trao đổi và làm việc với tỉnh Phú Thọ về hoạt động Ngành Công Thương

Sáng nay ngày 30 tháng 8 năm 2023, Phó Giám đốc Bà Nguyễn Thanh Hà và Ông Nguyễn Trường Thi đồng chủ trì cùng với các trưởng phòng, lãnh đạo đơn vị tiếp Đoàn Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ, Trưởng đoàn do Ông Nguyễn Việt Dũng và cùng với các trưởng phòng, lãnh đạo đơn vị đến học tập kinh nghiệm tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương.