Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022

14-02-2022

Tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022

Sáng ngày 09/02/2022 Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp tại Văn phòng 2 - Sở Công Thương về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Thanh Toàn – Giám đốc Sở Công Thương, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở Công Thương, các lãnh đạo phòng Quản lý Năng lượng và Kĩ thuật an toàn, Quản lý Thương mại, Thanh tra Sở, đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh, các thương nhân đầu mối (Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP và Công ty xăng dầu Sông Bé - TNHH MTV) và các thương nhân phân phối (Phúc Thịnh, Huy Hồng, Hồ Bửu, Vân Trúc, Tổng Hợp Thuận An,…) (sau đây gọi là Các thương nhân) cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình nguồn cung ứng xăng dầu trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022.

Theo báo cáo sơ lược của Sở Công Thương về kết quả kiểm tra, giám sát về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh như sau: Trước khi có Công điện số 517/CĐ-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, tỉnh có 58 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa do không đủ điều kiện để hoạt động bán lẻ (trong đó 49 cửa hàng có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hạn và 09 cửa hàng đã chuyển đổi công năng).

Về công tác giám sát từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 08/02/2022: tổng số cửa hàng giám sát là 387 cửa hàng xăng dầu. Trong đó có 33 cửa hàng đóng cửa: 25 cửa hàng đóng cửa do không có nhân viên bán hàng (15 cửa hàng có gửi thông báo đóng cửa về Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường, 10 cửa hàng đóng cửa do có đăng ký thời gian bán hàng ngay từ đầu năm). Qua đó, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường đã vận động 25 chủ doanh nghiệp mở cửa bán lại bình thường; 08 cửa hàng đóng cửa do hết hàng tạm thời, nguồn cung của 08 cửa hàng chủ yếu do các thương nhân phân phối xăng dầu ngoài tỉnh cung cấp (Petrolimex thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu Nhà Bè, Công ty Nhà Bè Petro, Công ty Xăng dầu và Dịch vụ hàng hải STS,…)

Tại cuộc họp, Các thương nhân thông tin đều bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho các cửa hàng trực thuộc và các đại lý bán lẻ của hệ thống; không có tình trạng thiếu hàng và không có tình trạng găm hàng xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Kết luận tại cuộc họp, lãnh đạo Sở đã ghi nhận về tình hình cung ứng xăng dầu cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp tại Bình Dương cho đến nay. Bên cạnh đó, ngoài công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng thì việc chấp hành tốt các quy định về kinh doanh xăng dầu của Các thương nhân và hầu hết các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng góp phần quan trọng. Sở Công Thương đề nghị Các thương nhân rà soát lại tình hình hoạt động của các cửa hàng trực thuộc, các đại lý bán lẻ của hệ thống và báo cáo về Sở Công Thương để Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, qua đó xin ý kiến chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn nếu có.

Đồng thời, để công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, Sở đã có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo Cục Quản lý thị trường chủ trì phối hợp Sở Công Thương, Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định./.

Một số hình ảnh cuộc họp: