Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tình hình các doanh nghiệp thụ hưởng đề án khuyến công quốc gia năm 2022

08-06-2023

Tình hình các doanh nghiệp thụ hưởng đề án khuyến công quốc gia năm 2022

Thời gian qua, hoạt động khuyến công được đánh giá rất cao về hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như trong hoạt động Ngành Công Thương. Nội dung hoạt động  khuyến công cụ thể, rõ ràng  phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) và được đánh giá cao, như: Đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp; ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu; hỗ trợ tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm CNNT; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm và doanh nghiệp…  Thông qua các chương trình khuyến công đã khuyến khích các cơ sở CNNT thúc đẩy sản xuất, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ...

Để phát huy các hoạt động khuyến công tại các doanh nghiệp thụ hưởng đề án khuyến công quốc gia năm 2022. Ngày 07/6/2023, bà Đỗ Thị Minh Trâm – Phó Cục trưởng – Cục Công nghiệp địa phương, Trưởng đoàn cùng với Bà Dung, ông Linh – thành viên đoàn đến kiểm tra tình hình thực hiện đề án khuyến công quốc gia tại Bình Dương. Đoàn đã đi thực tế tại 02 công ty thụ hưởng đề án khuyến công quốc gia như: Công ty TNHH Công nghiệp Nghệ Năng được hỗ trợ ứng dụng Máy cắt Laser sợi quang và Công ty TNHH SXDVTM cơ khí Kim Chung được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tự động CNC với tình trạng máy móc 100% mới và vận hành hoạt động ổn định đảm bảo theo thông số kỹ thuật và công suất đã giúp công ty tăng được năng suất, chất lượng sản phẩm, nhanh và hỗ trợ người lao động chân tay, đảm bảo môi trường trong sản xuất.