Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

TỈNH BÌNH DƯƠNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

13-09-2023

TỈNH BÌNH DƯƠNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày 17/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương số 2311/KH-UBND nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và văn bản chỉ đạo khác có liên quan và đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, giải quyết việc làm và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.

 

Theo đó, căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực và định hướng ưu tiên hỗ trợ trong từng thời kỳ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ quyết định số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc được quy định tại Điều 4, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. Một số nội dung hỗ trợ được Kế hoạch triển khai thực hiện đó là: công nghệ, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực (đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, đào tạo nghề), chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ lãi suất cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Theo đó, Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh; hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường.

Việc thực hiện Kế hoạch cần đảm bảo cân đối nguồn lực hỗ trợ và thống nhất thực hiện giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan để hỗ trợ có hiệu quả DNNVV trên địa bàn tỉnh và lồng ghép các hoạt động hỗ trợ DNNVV vào trong các kế hoạch, chương trình công tác của các Sở, ban, ngành và địa phương nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời các DNNVV trên địa bàn phải nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ./.

 


Kim Bình – Thanh tra Sở

Lượt xem: 2032

Thống kê truy cập

Đang truy cập:245

Tổng truy cập: 14894563