Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tiếp tục trình phương án giảm thuế xăng dầu

24-09-2022

Tiếp tục trình phương án giảm thuế xăng dầu

Bộ Tài chính trình dự kiến điều chỉnh giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu với mức giảm 2 sắc thuế trên lên tới 50%.
 
(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

 

Ngày 23/9, Bộ Tài chính ban hành công văn gửi các bộ, ngành xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xăng và mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xăng dầu. Theo đó, Bộ Tài chính trình dự kiến điều chỉnh giảm mức thuế TTĐB đối với xăng và thuế GTGT đối với xăng dầu với mức giảm 2 sắc thuế trên lên tới 50%.

Đáng lưu ý, hiện nay, mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn đã giảm xuống mức sàn trong khung thuế quy định, số giảm thu ngân sách nhà nước do giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đã vào khoảng 33.456 tỷ đồng. Hiện tại, trong điều kiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu đã giảm xuống mức sàn trong khung thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng đã điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%...,

Bộ Tài chính trình điều chỉnh giảm tối đa 50% mức thuế TTĐB đối với xăng (bao gồm cả xăng E5, E10) và giảm tối đa 50% mức thuế GTGT đối với xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; Giảm 50% mức thuế TTĐB đối với xăng (bao gồm cả xăng E5, E10) và giảm 50% mức thuế GTGT đối với xăng dầu. Thời gian áp dụng trong 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành.

Với phương án này, với mức giá dầu thô dự kiến 100 USD/thùng, Bộ Tài chính dự kiến tác động tới thu ngân sách nhà nước giảm khoảng 2.031 tỷ đồng/tháng (trong đó: giảm thu ngân sách nhà nước do giảm thuế TTĐB khoảng 711 tỷ đồng/tháng, giảm thu ngân sách nhà nước do giảm thuế GTGT khoảng 1.320 tỷ đồng/tháng). Nếu tính cả việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 (khoảng 132 tỷ đồng/tháng), Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 (khoảng 2.661 tỷ đồng/tháng) và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 (khoảng 1.400 tỷ đồng/tháng) thì tổng giảm thu ngân sách nhà nước một tháng khoảng 6.224 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng tính toán: nếu thời gian thực hiện giảm thuế TTĐB và thuế GTGT trong vòng 6 tháng thì tổng giảm thu ngân sách nhà nước đối với 2 sắc thuế này là 12.186 tỷ đồng. Theo đó, tổng giảm thu ngân sách nhà nước do việc giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế TTĐB, thuế GTGT đối với xăng dầu như đề xuất (bao gồm: giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15, Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15, Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15) là khoảng 45.642 tỷ đồng.

Giả sử thời gian có hiệu lực của biện pháp giảm thuế từ ngày 1/11/2022 đối với thuế TTĐB, thuế GTGT, dự kiến tác động của biện pháp giảm thuế theo phương án này giúp giảm CPI bình quân năm 2022 khoảng 0,15%.

Đối với tác động đến giá bán lẻ xăng, dầu, Bộ Tài chính cho rằng với giả định các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở xăng dầu không thay đổi so với kỳ điều hành ngày 12/9/2022 thì tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu còn khoảng 13,35% đối với xăng E5RON92, khoảng 15,61% đối với xăng RON95 và khoảng 7,18% đối với dầu diesel.

Riêng tác động đến chỉ số CPI, tăng trưởng kinh tế, đến người dân và doanh nghiệp thì giả sử thời gian có hiệu lực của biện pháp giảm thuế từ ngày 1/11/2022 đối với thuế TTĐB, thuế GTGT, dự kiến tác động của biện pháp giảm thuế theo phương án này giúp giảm CPI bình quân năm 2022 khoảng 0,15%. Tuy nhiên tác động của việc giảm thuế đến CPI còn tùy thuộc vào biến động của mức giá bán lẻ xăng dầu tại mỗi kỳ điều hành.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn trình thêm phương án giảm 50% mức thuế TTĐB đối với xăng (bao gồm cả xăng E5, E10) và giảm 20% mức thuế GTGT đối với xăng dầu. Thời gian áp dụng 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành. Với phương án này, với mức giá dầu thô dự kiến 100 USD/thùng, dự kiến tác động tới ngân sách nhà nước nhẹ hơn, với số giảm thu ngân sách nhà nước của 2 sắc thuế này khoảng 1.239 tỷ đồng/tháng (trong đó: giảm thu ngân sách nhà nước do giảm thuế TTĐB khoảng 711 tỷ đồng/tháng, giảm thu ngân sách nhà nước do giảm thuế GTGT khoảng 528 tỷ đồng/tháng).

Nếu tính cả việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 (khoảng 132 tỷ đồng/tháng), Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 (khoảng 2.661 tỷ đồng/tháng) và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 (khoảng 1.400 tỷ đồng/tháng) thì tổng giảm thu ngân sách nhà nước một tháng khoảng 5.432 tỷ đồng.

 

Trong trường hợp thời gian thực hiện giảm thuế TTĐB và thuế GTGT trong vòng 6 tháng thì tổng giảm thu ngân sách nhà nước đối với 2 sắc thuế này là 7.434 tỷ đồng. Theo đó, tổng giảm thu ngân sách nhà nước do việc giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế TTĐB, thuế GTGT đối với xăng dầu như đề xuất (bao gồm: giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15, Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15, Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15) là khoảng 40.890 tỷ đồng.

Tác động đến giá bán lẻ xăng, dầu cho thấy, với phương án đề xuất nêu trên và giả định các yếu tố khác cấu thành giá cơ sở xăng dầu không thay đổi so với kỳ điều hành ngày 12/9/2022 thì tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu còn khoảng 15,93% đối với xăng E5RON92, khoảng 17,95% đối với xăng RON95 và khoảng 9,75% đối với dầu diesel.

Việc giảm thuế TTĐB, thuế GTGT sẽ tác động trực tiếp làm giảm giá bán xăng dầu, góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước, qua đó, sẽ thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2022 và năm 2023.

Bộ Tài chính cũng cho biết, phương án này cũng tác động nhẹ đến CPI: nếu thời gian có hiệu lực của biện pháp giảm thuế từ ngày 01/11/2022 đối với thuế TTĐB, thuế GTGT; theo đó, dự kiến tác động của biện pháp giảm thuế theo phương án này giúp giảm CPI bình quân năm 2022 khoảng 0,1%. Tuy nhiên tác động của việc giảm thuế đến CPI còn tùy thuộc vào biến động của mức giá bán lẻ xăng dầu tại mỗi kỳ điều hành.

Ngoài ra, việc giảm thuế TTĐB, thuế GTGT sẽ tác động trực tiếp làm giảm giá bán xăng dầu, góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước, qua đó, sẽ thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế trong năm 2022 và năm 2023.

Đánh giá tác động của phương án này đối với người dân, Bộ Tài chính cho biết, người dân là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này, bởi việc giảm thuế TTĐB đối với xăng, giảm thuế GTGT đối với xăng dầu sẽ góp phần giảm giá các mặt hàng, từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu thụ xăng, dầu cũng như giảm các chi phí gián tiếp từ các sản phẩm tiêu dùng khác.

Riêng đối với doanh nghiệp thì các ngành sản xuất cũng như các doanh nghiệp có sử dụng xăng dầu là đầu vào của hoạt động sản xuất như giao thông vận tải, vận chuyển, đánh bắt thủy sản, dịch vụ khí đốt, sản xuất hóa chất có sử dụng nguyên liệu từ xăng dầu... sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi chính sách được ban hành.

Việc giảm thuế TTĐB đối với xăng, giảm thuế GTGT đối với xăng dầu sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.


https://nhandan.vn

Lượt xem: 6211

Thống kê truy cập

Đang truy cập:401

Tổng truy cập: 14789427