Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

23-05-2024

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 20/05/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân doanh nghiệp.