Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thủ tướng Chính phủ Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

07-06-2023

Thủ tướng Chính phủ Quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Ngày 31/5/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 15/2023/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.