Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông tin đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2025

26-01-2024

Thông tin đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2025

Với mục tiêu chính của Chương trình là hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực điện tử, ô tô, cơ khí chế tạo, dệt may, da giày và công nghiệp công nghệ cao thông qua các hoạt động hỗ trợ, Sở Công Thương triển khai Công văn số 238/SCT-QLCN ngày 23/01/2024 về Thực hiện công văn số 03/CN-CNHT ngày 03/01/2024 của Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2025, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ, công tác truyền thông, phổ biến, cung cấp thông tin về thị trường, sản phẩm và hoạt động công nghiệp hỗ trợ.

Đề nghị các hội, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh căn cứ các nội dung của chương trình, đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2025.

Thông tin đăng ký tham dự xin gửi về Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương trước ngày 29/02/2024, điện thoại/zalo: 0846.339.639 (gặp ông Trần Đại Dương), email: tranocean1985@gmail.com./.


Đại Dương – Phòng Quản lý Công nghiệp

Lượt xem: 3748

Thống kê truy cập

Đang truy cập:302

Tổng truy cập: 17506876