Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thông báo về việc tham gia xét chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2023” & Diễn đàn “Xúc tiến Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ”

01-08-2023

Thông báo về việc tham gia xét chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2023” & Diễn đàn “Xúc tiến Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ”

Nhằm hưởng ứng phong trào phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức xét chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2023” & Diễn đàn “Xúc tiến Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ” vào tháng 01 năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh.

Mục đích nhằm động viên, khích lệ các doanh nghiệp Việt Nam đã có những sáng kiến, sáng chế và tích cực đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm/dịch vụ chất lượng, có giá trị góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo văn bản số 366/TBĐHST-2023 ngày 23/6/2023 của Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt về việc đề cử doanh nghiệp tham gia xét chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2023”, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đề nghị Quý doanh nghiệp nếu có nhu cầu tham gia chương trình thì chủ động đăng ký và gửi hồ sơ về Ban tổ chức trước ngày 20/10/2023 theo thông tin liên hệ sau:

Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Garden Gate, số 8 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 0939.393.657 – Bà Diệp Lệ Quyên hoặc 0907.647.709 – Ông Huỳnh Hữu Bằng.

Email: hanhchinh@thv.com.vn; infothv@thv.com.vn.

Đính kèm:

/documents/296837/1457606/CV_de_cu_DN_tham_gia_xet_chon_va_vinh_danh_DN_Viet_Nam_dien_hinh_sang_tao_nam_2023_signed.pdf/f284b580-84ea-4be3-be36-2db36a875c6f

+ Văn bản số 366/TBĐHST-2023 ngày 23/6/2023 của Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt.

+ Quy chế xét Vinh danh “Doanh nghiệp Việt Nam Điển hình sáng tạo năm 2023” ban hành kèm theo Quyết định số 365/QĐ-BHQCĐHST ngày 20/6/2023 của Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt.

+ Mẫu hồ sơ đăng ký.

/documents/296837/1457606/MAU+HS+DIEN+HINH+SANG+TAO+VIET+NAM.doc/76984f3c-bb58-4044-8f0b-a715f68911f7

Trân trọng./.


Hưng Thảo – Văn phòng Sở

Lượt xem: 4609

Thống kê truy cập

Đang truy cập:398

Tổng truy cập: 19963341