Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

THÔNG BÁO V/v Đăng ký xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022

23-05-2023

THÔNG BÁO V/v Đăng ký xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022

Hình ảnh minh họa

Thực hiện theo Văn bản số 3028/BCT-XNK ngày 19/5/2023 của Bộ Công Thương về việc xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022;

Sở Công Thương tỉnh Bình Dương triển khai xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương với nội dung như sau:

1. Mục tiêu: Ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín của Việt Nam với đối tác nước ngoài.

2. Đối tượng xét chọn: Các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nguyện vọng tham gia chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương. Chỉ xét chọn doanh nghiệp, không xét chọn riêng lẻ các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp.

3. Tiêu chí xét chọn:

+ Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm xét chọn;

+ Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về nghĩa vụ hợp đồng, thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu;

+ Hoàn thành nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước, không nợ đọng thuế.

+ Không bị cưỡng chế ngừng làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, không vi phạm pháp luật về môi trường.

+ Có kim ngạch xuất khẩu trong trong năm 2022 đạt mức tối thiểu đối với từng nhóm hàng (Phụ lục Tiêu chí xét chọn về kim ngạch xuất khẩu tối thiểu năm 2022).

/documents/296837/1457606/3028-BCT-XNK.pdf/d7bf0d66-d6b5-4890-8bd3-c40455269ab1

4. Thủ tục xét chọn: Thực hiện theo Quy chế xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được ban hành tại Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (file đính kèm)

/documents/296837/1457606/911-QD-BCT.pdf/aa4cdd57-926d-461c-9567-3ef16a52c971

Các doanh nghiệp đáp ứng đủ tiêu chí xét chọn gửi 02 bộ hồ sơ đăng ký xét chọn về Sở Công Thương, thành phần hồ sơ gồm có:

+ Đơn đăng ký Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín theo Mẫu đính kèm 
/documents/296837/1457606/Mau+don+XK+uy+tin+nam+2022.docx/5edce34c-f500-43b2-8c35-581c0c61efd8
và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương: http://socongthuong.binhduong.gov.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Bản sao các bằng khen, giấy chứng nhận về giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn (nếu có).

Hồ sơ đăng ký xét chọn gửi về Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương trước ngày 15/6/2023 để Sở tổng hợp gửi Bộ Công Thương theo quy định. Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Điện thoại: 0939.558.399 (gặp bà Nguyễn Anh Thư), Email: anhthu.sct@gmail.com.

 


Anh Thư – QLTM

Lượt xem: 2379

Thống kê truy cập

Đang truy cập:319

Tổng truy cập: 14814743