Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

THÔNG BÁO CHIÊU SINH: Tham dự lớp tập huấn về an toàn thực phẩm

13-06-2024

THÔNG BÁO CHIÊU SINH: Tham dự lớp tập huấn về an toàn thực phẩm

Về việc: Tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm

 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất - kinh doanh thực phẩm

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ biên bản trao đổi nội dung phát triển ngành công thương trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một ngày 20/3/2024 giữa Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các quy định về an toàn thực phẩm hiện nay.

Nay Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương gửi văn bản chiêu sinh lớp tập huấn an toàn thực phẩm đến Quý doanh nghiệp chương trình lớp tập huấn với nội dung như sau:

        1. Đối tượng: Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

2. Nội dung tập huấn:

- Nắm vững nội dung các mối nguy vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nâng cao khả năng nhận biết các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hiểu phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Thực hành tốt vệ sinh, an toàn thực phẩm.

- Nắm vững một số quy định pháp luật liên quan đến cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Hiểu khái quát về hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm trọng yếu (HACCP); …

3. Thời gian dự kiến mở lớp tập huấn: Dự kiến trong Quý III năm 2024 và Quý IV năm 2024.

4. Địa điểm tập huấn:

Hội trường Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương (Số 3, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hoặc Hội trường khác tùy theo thực tế số lượng học viên đăng ký.

5. Kết quả sau khi tập huấn: Thực hiện theo quy định.

6. Kinh phí huấn luyện dự kiến:

- Kinh phí: 350.000 đồng/1 học viên.

(Kinh phí trên không bao gồm các chi phí: VAT, đi lại, ăn và phòng nghỉ).

- Số lượng học viên cho mỗi lớp: 25-30 học viên.

7. Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương có trách nhiệm tổ chức lớp huấn luyện theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả và xuất hóa đơn GTGT cho các tổ chức cá nhân đăng ký tham gia lớp tập huấn.

8. Thủ tục đăng ký: Để đăng ký tham dự, đề nghị Quý đơn vị điền thông tin vào tờ “Mẫu thông tin” (gửi kèm công văn này) và gửi lại cho Ban tổ chức theo địa chỉ Email dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp cán bộ phụ trách lớp để đăng ký:

Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ: Số 3, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

- Điện thoại: 0934.759.779 (Ông Nguyễn Thế Giáp - PTP TVPTCN); Email: nguyenthegiap.84@gmail.com;

- Điện thoại: 0947.777.797 (Ông Huỳnh Việt Vũ); Email: vusctbd@gmail.com.


Huỳnh Việt Vũ - TVPTCN

Lượt xem: 3440

Thống kê truy cập

Đang truy cập:390

Tổng truy cập: 19962596