Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

THÔNG BÁO CHIÊU SINH: Tham dự lớp huấn luyện về an toàn điện

13-06-2024

THÔNG BÁO CHIÊU SINH: Tham dự lớp huấn luyện về an toàn điện

Về việc: Huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện

 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp; Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

 

Căn cứ Luật điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về An toàn điện;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và quy định về an toàn điện theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BCT.

Nay Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương gửi văn bản chiêu sinh lớp huấn luyện về an toàn điện đến Quý doanh nghiệp chương trình lớp huấn luyện với nội dung như sau:

        1. Đối tượng: các tổ chức, cá nhân có hoạt động điện lực và sử dụng điện; sử dụng, vận hành các thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định an toàn kỹ thuật; tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Nội dung huấn luyện:

2.1 Nội dung huấn luyện phần lý thuyết (Quy định tại Điều 5 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021).

2.2 Nội dung huấn luyện phần thực hành (Quy định tại Điều 6 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021).

3. Thời gian dự kiến mở lớp huấn luyện: Dự kiến trong Quý III năm 2024 và Quý IV năm 2024.

4. Địa điểm huấn luyện:

Hội trường Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương (Số 3, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hoặc Hội trường khác tùy theo thực tế số lượng học viên đăng ký.

5. Kết quả sau khi huấn luyện: Thực hiện theo quy định.

6. Kinh phí huấn luyện dự kiến:

- Kinh phí dự kiến: 1.000.000 đồng/1 học viên; chưa bao gồm VAT (Một triệu đồng chẵn);

- Số lượng: 20-30 học viên/1 lớp.

7. Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương có trách nhiệm tổ chức lớp huấn luyện theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả và xuất hóa đơn GTGT cho các tổ chức cá nhân đăng ký tham gia lớp huấn luyện.

8. Thủ tục đăng ký: Để đăng ký tham dự, đề nghị Quý đơn vị điền thông tin vào tờ “PHIẾU ĐĂNG KÝ” (gửi kèm công văn này) và gửi lại cho Ban tổ chức theo địa chỉ Email dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp cán bộ phụ trách lớp để đăng ký:

Trung tâm Xúc tiến thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ: Số 3, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

- Điện thoại: 0934759779 (Ông Nguyễn Thế Giáp - PTP TVPTCN); Email: nguyenthegiap.84@gmail.com;

- Điện thoại: 0947777797 (Ông Huỳnh Việt Vũ); Email: vusctbd@gmail.com.


Huỳnh Việt Vũ - TVPTCN

Lượt xem: 3476

Thống kê truy cập

Đang truy cập:391

Tổng truy cập: 19962570