Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Thị xã Bến Cát ban hành Quyết định và trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2024

04-05-2024

Thị xã Bến Cát ban hành Quyết định và trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2024

Tại Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 23/4/2024, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát đã công nhận 12 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2024.

Quyết định công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu thị xã Bến Cát năm 2024

Theo đó, sau khi Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Bến Cát ban hành văn bản thông báo Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2024. Đến hết ngày 07/4/2024, Phòng kinh tế thị xã Bến Cát đã tiếp nhận 13 hồ sơ sản phẩm, bộ sản phẩm thuộc 03 nhóm sản phẩm của 09 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn thị xã đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2024.

Chiều ngày 17/4, tại cuộc họp Hội đồng bình chọn các thành viên được nghe phổ biến về các tính năng đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; hiệu quả kinh tế sản xuất kinh doanh sản phẩm; chất lượng sản phẩm; khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định… của 13 sản phẩm.