Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Tập trung phát triển mạnh mẽ ngành Công Thương trên địa bàn thị xã Bến Cát giai đoạn 2023-2025

23-06-2023

Tập trung phát triển mạnh mẽ ngành Công Thương trên địa bàn thị xã Bến Cát giai đoạn 2023-2025

Trong 03 năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thị xã Bến Cát, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã đều tăng trưởng cao so với bình quân chung của tỉnh, nhất là lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư, thu ngân sách, phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng... Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,9%, tiệm cận so với Nghị quyết đề ra 11 - 12%. Cơ cấu kinh tế đến cuối năm 2022 đạt tỷ lệ theo định hướng công nghiệp (đạt 72,4%) - dịch vụ (27,3%) - nông nghiệp (0,3%). Thu hút đầu tư bình quân mỗi năm tăng 13,64%; Có 1.193 dự án đầu tư. Trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài 779 dự án, nâng tổng số dự án trên địa bàn lên 5.985 dự án. Riêng đối với lĩnh vực Công Thương, hạ tầng thương mại dịch vụ của thị xã đang ngày càng được đầu tư, phát triển, hiện có 08 chợ, 01 siêu thị, 18 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm của dân cư trên địa bàn.