Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH CPTPP, EVFTA, UKVFTA ĐẾN DOANH NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

08-01-2022

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH CPTPP, EVFTA, UKVFTA ĐẾN DOANH NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Trong bối cảnh tình hình trong nước nói chung và Bình Dương nói riêng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế đối mặt với nhiều thách thức việc triển khai nhiệm vụ các Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu (EVFTA) và hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-Len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với những tác động tích cực từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết tạo lợi thế cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, ưu đãi thuế quan thông qua xuất xứ hàng hoá…

          Với sự nổ toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp, trong năm qua, kim ngạch tăng so với năm 2020 đạt hơn so với kế hoạch, kết quả cho thất với xuất khẩu đạt khoản 31,5 tỷ đô la (đô la Mỹ), tăng 13,5%; nhập khẩu đạt khoản 24,69 tỷ đô la, tăng 14,7%. Thặng dư thương mại của tỉnh năm 2021 đạt 6,8 tỷ đô la. Trong đó, Doanh nghiệp áp dụng thuế quan tại các nước thành viên từ Hiệp định CPTPP: kim ngạch nhập khẩu 5,53 tỷ đô la, giảm 2,84%, kim ngạch xuất khẩu 5,33 tỷ đô, tăng 3,79%; tại Hiệp định EVFTA: kim ngạch nhập khẩu 0,7 tỷ đô la, tăng 11,21% , kim ngạch xuất khẩu 2,15 tỷ đô, tăng 28,87%; so với các hiệp định khác tại Hiệp định UKVFTA tỷ lệ tăng cũng đáng khả qua: kim ngạch nhập khẩu 0,07 tỷ đô la, tăng 29,3%; kim ngạch xuất khẩu 0,44 tỷ đô, tăng 33,95%.

          Cùng với đó, Bình Dương vẫn luôn duy trì tăng cường hợp tác song phương và đa phương, tổ chức nước ngoài, các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, hội nhập kinh tế quốc tế nhằm giới thiệu môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại với các nước thành viên của các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA. Trong năm 2021, nhờ vào sự thu hút đầu tư đã đem lại thu đầu tư tỉnh nhà nguồn vốn đáng kể như đầu tư trong nước: đã thu hút 72.456 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh (tăng 8,3%); Về đầu tư trực tiếp nước ngoài: đã thu hút 02 tỷ 069 triệu đô la (vượt 14,9% kế hoạch năm). Riêng đối với các nước thành viên từ các Hiệp định CPTPP đã thu hút 769,1 triệu đô la tăng 66,18%; đối với Hiệp định EVFTA thu hút được 483,54 tỷ đô la giảm so với với năm 2020; tuy nhiên đối với Hiệp định UKVFTA thu hút được rất cao là 12,5 đô la, tăng so với năm 2020.