Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Sở Công Thương Bình Dương triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương

23-05-2023

Sở Công Thương Bình Dương triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương

Trong thời gian qua, Sở Công Thương  đã xây dựng Kế hoạch số 2043/KH-SCT ngày 11/9/2021 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 4076/KH-UBND tỉnh ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của Sở Công Thương nhằm tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, đến năm 2025 chiếm 28%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành dịch vụ bình quân hàng năm khoảng 11%. Theo đó, Sở tập trung nguồn lực phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao thuộc lĩnh vực Công Thương như: thương mại hiện đại, logistics, các dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, v.v... góp phần dẫn dắt và hỗ trợ phát triển công nghiệp, đô thị, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Hệ thng htng thương mi - dch vụ không ngừng được đầu tư, phát triển và nâng cấp, chỉnh trang. Trên địa bàn tỉnh hiện có 98 chợ đang hoạt động, 05 trung tâm thương mại và 11 siêu thị, các cửa hàng tiện ích phát triển gia tăng nhanh chóng với số lượng trên 222 cửa hàng trên toàn tỉnh. Tại địa bàn nông thôn, có 31/31 xã nông thôn mới đạt tiêu chuẩn số 7 về chợ, chiếm tỷ lệ 100%. Tổng số chợ trên địa bàn nông thôn là 31 chợ, 14 chợ được xây dựng theo hình thức xã hội hóa, tỷ lệ khu vực nông thôn có chợ trên địa bàn tỉnh đạt trên 50%. Các hoạt động phát triển thương mại điện tử cũng được chú trọng, Sở Công Thương đã xây dựng và đưa vào vận hành Sàn thương mại điện tử Bình Dương với tên miền https://binhduongtrade.vn hoạt động theo mô hình B2B. Đến nay, Sàn thương mại điện tử đã có 397 doanh nghiệp tham gia, với hơn 2316 sản phẩm được giao dịch trên sàn. Từ đó, giúp đẩy mạnh nhu cầu mua sắm của người dân, góp phần hình thành môi trường kinh doanh hiện đại, tiên tiến, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn liền với việc phát triển đô thị.

Dịch vụ Logistics có nhiều khởi sắc, đã hình thành hệ thống các trung tâm dịch vụ Logistics tương đối hoàn chỉnh, cung cấp dịch vụ Logistics đạt mức độ 3PL và 4PL. Nhiều Trung tâm Logistics đã triển khai cung cấp dịch vụ Logistics trọn gói bao gồm nhiều công đoạn: phân phối hàng hóa, trung chuyển container, thông quan hàng hóa nội địa, xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa, kho ngoại quan,… Theo đó, trên địa bàn tỉnh đã hình thành 21 kho ngoại quan, 04 kho CFS (diện tích trên 37 ha kho và 18,3 ha bãi) và 34 Đại lý hải quan đang hoạt động chủ yếu tại các khu công nghiệp và cảng sông, ICD hiện hữu. Bên cạnh đó, còn có các kho nhỏ lẻ nằm ngoài các khu công nghiệp do các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong và ngoài nước đầu tư để cho thuê lại, chủ yếu là các mặt hàng vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng và nguyên vật liệu với diện tích nhỏ (từ 2.000 đến 3.000 m2) cung cấp các dịch vụ khác như: vận tải, bốc dỡ hàng hóa, giao nhận hàng hóa nằm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

Hoạt động xúc tiến thương mi, xúc tiến đầu tư ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, qua đó Sở phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Bình Dương; Triển lãm Trà & Cà phê tại Trung tâm WTC Expo Bình Dương, tổ chức Đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương khảo sát xúc tiến thương mại và đầu tư tại tỉnh Champasak và tỉnh Sekong Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia trưng bày tại Triển lãm máy chế biến gỗ và nguyên phụ liệu ngành gỗ - BIFA WOOD Việt Nam năm 2022, Hội nghị xúc tiến thương mại thị trường Hoa Kỳ đối tác WTC Tacoma - Hoa Kỳ năm 2022, Hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại thị trường Ấn Độ, Hội thảo thực trạng và tiềm năng phát triển Logistics tại Bình Dương. 

Công tác tổ chức gặp gỡ, khảo sát nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên. Định kỳ hàng quý, Sở Công Thương tổ chức tiếp xúc, nắm tình hình các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng năm, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp trong nước, Hiệp hội ngành hàng. Từ đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị các cấp, các ngành có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho từng ngành hàng, lĩnh vực, doanh nghiệp cụ thể với chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) giai đoạn 2021-2023 tăng trung bình 6,25% (Kế hoạch tăng trên 8,7%/năm); xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng khá, giai đoạn 2021-2023 ước tăng bình quân 9,5%/năm (Kế hoạch tăng 9-10%/ năm); nhp khu giai đoạn 2021-2023 tăng bình quân 7,7%/năm (Kế hoạch tăng 9-10%/ năm). Giai đoạn 2021-2023, đặc biệt ghi nhận năm 2021 kim ngạch nhập khẩu chỉ tăng 0,03% so với cùng kỳ, nhưng kim ngạch xuất khẩu tăng 6% so với cùng kỳ.

Về cải cách hành chính: Sở tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua việc nâng cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; thực hiện bưu chính công ích trong việc tiếp nhận và trả kết quả cấp phép.

 

 

(Dịch vụ Cảng Thạnh Phước, thành phố Tân Uyên)