Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Sở Công Thương Bình Dương tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực quản lý hóa chất công nghiệp

06-12-2023

Sở Công Thương Bình Dương tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực quản lý hóa chất công nghiệp

Ngày 30/11/2023, tại Hội trường Trung tâm Sáng kiến Cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương, Sở Công Thương Bình Dương tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực quản lý hóa chất công nghiệp.

Ông Trần Trung Hiếu  – Trưởng phòng Quản lý năng lượng và Kỹ thuật An toàn phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị là đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách về an toàn hóa chất các cơ sở hoạt động hoá chất nguy hiểm;

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Sở Công Thương đã hướng dẫn cho các đại biểu tham dự các nội dung như: Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Quy chuẩn 05A:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất nguy hiểm.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để Sở Công Thương và các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện quy định về quản lý an toàn hóa chất tại các doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức nhiều Hội nghị, Hội thảo, lớp huấn luyện về quản lý an toàn hóa chất; tổ chức Thanh tra, kiểm tra an toàn hóa chất tại doanh nghiệp nhằm chấn chỉnh và ngăn chặn kịp thời các hành vi sử dụng hoá chất nguy hiểm không đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật

Một số hình ảnh tại Hội nghị: