Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Quy định lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc Ngành Công Thương

10-06-2024

Quy định lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc Ngành Công Thương

Ngày 03/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa công bố ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương, Trước đó Chính Phủ ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/204 Quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, có hiệu lực từ ngày 06/6/2024.

Theo đó, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu được quy định tại Điều 6 đối với danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và Điều 7 đối với  “Nghệ nhân ưu tú”  của Nghị định 43/2024/NĐ-CP. Thời gian xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được xét tặng và công bố 03 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.