Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Những nội dung thay đổi vi phạm pháp luật về ngành thương mại có hiệu lực trong tháng 01 năm 2022

08-01-2022

Những nội dung thay đổi vi phạm pháp luật về ngành thương mại có hiệu lực trong tháng 01 năm 2022

1. Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

          Tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP ngày 28/09/2021 sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 18/6/2013 về thương mại điện tử (TMĐT). Nội dung sửa đổi, bổ sung một số liên quan tại một số điều như: Điều 1, Điều 30, Điều 67, Điều 80 và Bãi bỏ tại khoản 2 các Điều 2, Điều 14, Điều 60 và 62.

          Điểm đáng chú ý đến như sau:   Thông tin về hàng hóa công bố trên website phải bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP. Người bán phải đáp ứng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải công bố số, ngày cấp và nơi cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn bản xác nhận, hoặc các hình thức văn bản khác theo quy định về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó. Ngoài ra, người bán phải tiếp tục tuân thủ quy định hiện hành là cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

Hình. Sàn TMĐT tỉnh Bình Dương: www.binhduongtrade.vn

          Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 704 tổ chức, cá nhân thông báo website bán hàng và 21 tổ chức đăng ký sàn giao dịch TMĐT  bán hàng;  05 tổ chức, cá nhân thông báo website và đăng ký 03 tổ chức đăng ký sàn giao dịch TMĐT dịch vụ bán hàng

2. Về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ ngày 02/01/2022

          Tại Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 về kinh doanh xăng dầu. Nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều như: Điều 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40 và 41.

          Điểm đáng chú ý nhất đến là về điều chỉnh giá xăng dầu như sau:  Theo như trước đây thì thời gian giữa 02 lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là 15 ngày đối với trường hợp tăng giá, tối đa là 15 ngày đối với trường hợp giảm giá. Nhưng theo quy định mới lịch điều chỉnh giá vào các ngày trong tháng ngày 01, ngày 11 và ngày 21, như vậy, theo quy định mới, cứ 10 ngày sẽ điều chỉnh giá xăng dầu một lần. Tuy nhiên những trường hợp rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ thì được lùi sang ngày làm việc kế tiếp, đối với trường hợp trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều chỉnh tiếp theo.