Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Nghiệm thu đề án khuyến công địa phương

03-10-2023

Nghiệm thu đề án khuyến công địa phương

Thực hiện Chương trình khuyến công địa phương năm 2023, trong 9 tháng đầu năm Trung Tâm Xúc tiến thương mại & PTCN đã phối hợp với các cơ quan ban, ngành tổ chức nghiệm thu một số đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thu hút được gần 1,6 tỷ từ nguồn vốn đối ứng, gồm các đề án:

 “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất, gia công sản phẩm nhựa” cho công ty TNHH nhựa Shun Xing Việt Nam. Địa chỉ: Đường AĐ90, ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tổng kinh phí thực hiện: 1.528.604.000 đồng, trong đó kinh phí đề nghị KCĐP hỗ trợ: 300.000.000 đồng. Việc đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, mới 100%, giúp sản phẩm làm ra đồng đều, ổn định về chất lượng, gia tăng về sản lượng, giảm đáng kể lượng hàng hư hỏng do công nhân làm tay và tiết kiệm được sức lao động.