Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

NGÀY 30/10/2023, BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CHỈ THỊ 13/CT-BCT VỀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI CUNG CẦU, BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM 2023 VÀ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024

16-11-2023

NGÀY 30/10/2023, BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH CHỈ THỊ 13/CT-BCT VỀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI CUNG CẦU, BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM 2023 VÀ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 30/10/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

          Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đồng thời làm tiền đề thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô năm 2024 của Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty, công ty, các hiệp hội ngành hàng sớm có kế hoạch sản xuất kinh doanh, các phương án cung ứng hàng hóa và xử lý các biến động bất thường của thị trường; một số nội dung chính như sau:

          - Chủ động phương án bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường hàng hóa;

          - Ngăn chặn tình trạng thiếu hàng, sốt giá giả;

          - Cung ứng tốt hàng hóa bình ổn nói chung và hàng Việt nói riêng;

          - Tăng cường kết nối, kích cầu tiêu dùng;

  Trên cơ sở đó; Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5686/UBND-KT ngày 06/11/2023 về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 30/10/2023 của Bộ Công Thương và để đảm bảo dự trữ đủ lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Kế hoạch Bình ổn thị trường, dự trữ hàng hóa thiết yếu năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và sẽ lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất để tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện./.


Thế Phương – QLTM

Lượt xem: 1486

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1099

Tổng truy cập: 15982923