Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về sản xuất và tiêu dùng bền vững

20-11-2023

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về sản xuất và tiêu dùng bền vững

Ngày 16/11/2023, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) tổ chức khóa đào tạo về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Chương trình đào tạo nằm trong hoạt động của Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.